Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Lämna in en miljörapport varje år

Alla som driver en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet ska lämna in en miljörapport senast den 31 mars varje år. De som driver en anmälningspliktig verksamhet och som har krav på att lämna in en årsrapport ska göra det senast den 31 mars.

Miljörapport för tillståndspliktig verksamhet

Alla som driver en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet ska lämna in en miljörapport senast den 31 mars varje år. Alla tillståndspliktiga verksamheter ska lämna in miljörapportens grunddel och textdel. Emissionsdeklarationen lämnas bara av de företag som har utsläpp till luft och vatten över vissa tröskelvärden, eller som hanterar vissa specificerade kemikalier. Verksamheter som berörs av vissa föreskrifter ska också ange utsläppshalter i emissionsdeklarationen.

Det här ska miljörapporten innehålla

  • en grunddel som bland annat innehåller företagsnamn, organisationsnummer, fastighetsbeteckning, bransch och uppgifter om beslut om tillstånd.
  • en textdel där du bland annat beskriver hur företagets miljöpåverkan ser ut och vad man gjort för att minska sin miljöpåverkan. Här ska även produktionsuppgifter för täkter redovisas. Mall för textdel finns att ladda ner på Svenska miljörapporteringsportalen.
  • för vissa anläggningar krävs en emissionsdeklaration. Där redovisas anläggningens olika utsläpp.

Alla miljörapporter ska lämnas elektroniskt via den centrala databas för miljörapporter

Här hittar du Svenska miljörapporteringsportalen - SMP Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här hittar du Naturvårdsverkets vägledning om miljörapportering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Årsrapport för anmälningspliktig verksamhet

Du som driver en anmälningspliktig verksamhet och som har krav på att lämna in en årsrapport till miljöförvaltningen ska göra det senast den 31 mars.

Du kan skicka in årsrapporten via mejl eller post.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida