Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Vindkraft

För att minimera störningar i miljön och på människors hälsa måste en etablering av vindkraftverk prövas enligt miljöbalken.

Vindkraftverk fångar upp vindens rörelseenergi och omvandlar den till el. Vid elproduktionen orsakas inga utsläpp och vindkraftverk är därför en ren och förnybar energikälla. Om vindkraftverk placeras fel kan de dock skapa störningar i miljön och hos dem som bor nära. Det är bland annat därför som etablering av vindkraftverk ska prövas enligt miljöbalken.

För att få bygga vindkraftverk kan man behöva anmäla det till miljöförvaltningen eller söka tillstånd hos länsstyrelsen.

Anmälningspliktiga vindkraftverk

  • Ett vindkraftverk som har en totalhöjd över 50 meter.
  • Två eller fler vindkraftverk med en totalhöjd upp till 120 meter.
  • Två till sex vindkraftverk med en totalhöjd mellan 120 meter och 150 meter.

Se instruktioner för anmälan om miljöfarlig verksamhet.

Tillståndspliktiga vindkraftverk

  • Sju eller fler vindkraftverk med en totalhöjd över 120 meter.
  • Två eller fler vindkraftverk med en totalhöjd över 150 meter.

Mer information om att söka tillstånd hos länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bygglov kan krävas

För att få bygga vindkraftverk som är högre än 20 meter eller har en rotordiameter på mer än tre meter så krävs det bygglov från kommunen.

Mer information finns på vindlov.se

Vindlov.se är en webbplats om tillståndsfrågor för vindkraftverk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som tagits fram i samarbete med olika myndigheter och organisationer. Samordnande myndighet för projektet är Energimyndigheten.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida