Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Täktverksamhet

Täktverksamhet innebär att man utvinner och förädlar bland annat berg, grus och torv. Materialet används sedan i samband med exempelvis anläggning av vägar och byggnader, för tillverkning av asfalt och betong eller till växtförädling och energi.

Enligt miljöbalken krävs tillstånd av länsstyrelsens miljöprövningsdelegation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (MPD) för att få bedriva täkt av berg, grus, sand, jord, torv eller andra jordarter.

Husbehovstäkter kan behöva anmälas

En husbehovstäkt är en täkt där materialet som bryts bara används inom den egna fastigheten eller brukningsenheten. Materialet får inte säljas eller på annat sätt utnyttjas kommersiellt. Har du en husbehovstäkt kan du behöva anmäla det till oss på miljöförvaltningen. Det gäller då den totalt uttagna mängden i täkten överstiger:

  • 10 000 ton naturgrus
  • 10 000 ton berg
  • 50 000 kubikmeter torv eller om verksamhetsområdet för torvbrytning är större än 5 hektar

Den totala mängden räknas från 1 januari 2008 och under hela den framtida brytningstiden i täkten. Det är du som verksamhetsutövare som själv ska dokumentera hur mycket material som tagits ut ur täkten.

Skicka din anmälan till oss senast sex veckor före det totala uttaget i täkten överskrider gränsnivåerna som nämns ovan.

För mindre täkter kan samråd behövas

För täkter som varken är anmälnings- eller tillståndspliktiga kan ändå ett samråd om naturmiljön behövas med länsstyrelsen.

Mer information om samråd (Länsstyrelsen) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida