Beslut i korthet från stadsbyggnadsnämnden 21 februari 2024

Under februari månads stadsbyggnadsnämnd beslutades det bland annat om bygglov för flerbostadshus i Tullholmen och ändrad användning av ”kupolhuset” på Järnvägsgatan. Nämnden antog också flera detaljplaner, en av dem gör det möjligt för utveckling av industrimark i Välsviken. Förvaltningen besvarade Elevborgarrådets förslag om klimatet och gav planuppdrag. Hör ordförande Anders Tallgren, (S), berätta om några av onsdagens beslut.

Beslut i korthet i text

Önskar du ta del av fler ärenden och läsa besluten i text kan du klicka nedan.

Sidan uppdaterad: 2024-02-22

18 Maj 2024