Fältgruppen

Vi kan stötta dig som är under 18 år och som behöver råd, stöd och hjälp till förändring. Du träffar oss på dagtid, kvällar och helger på kommunens fritidsgårdar och skolor, eller på stan.

Vad kan jag få hjälp med?

Vi vet att du som är tonåring har mycket att fundera kring och vi lyssnar gärna. Vi kan hjälpa dig om du till exempel

  • behöver prata med någon
  • har det jobbigt med kompisar, hemma eller i skolan
  • funderar kring alkohol eller droger
  • skulle vilja ha en mer meningsfull fritid
  • vill få hjälp att förändra livet
  • har andra funderingar.

I arbetet med att vara ett stöd för ungdomar är kontakten med föräldrar mycket viktig, och därför är du som tonårsförälder också välkommen att höra av dig om du känner oro eller om du har några frågor.

Om du är 18–25 år och behöver stöd från socialtjänsten är du välkommen att höra av dig till Enheten för Unga Vuxna. Du når dem genom att ringa kontaktcenter.

Hör av dig till oss

Det är frivilligt att ha kontakt med oss och du kan vara anonym när du ringer eller skriver till oss. Du kan höra av dig till oss via mejl, telefon, sms eller Instagram.

Vi har tystnadsplikt

Det kan vara bra att veta att vi har tystnadsplikt men också anmälningsskyldighet. Det betyder att det som du säger stannar hos oss, men om vi får veta att någon far illa så måste vi berätta det för socialtjänsten. Det kan handla om att man tar droger eller skadar sig själv eller andra.

Vi som jobbar i fältgruppen är socionomer och är en del av socialtjänsten i Karlstads kommun. Vi jobbar uppsökande och förebyggande mot missbruk, kriminalitet eller annat nedbrytande beteende.

Sebastian Andersson
Telefon: 070-001 09 65.

Emma Andersson
Telefon: 070-001 82 34.

Jennie Nilsson
Telefon: 070-020 81 92.

Emelie Karlsson
Telefon: 070-001 64 09.

Evelina Gustavsson
Telefon: 070-020 34 11.

Elsa Flodell
Telefon: 070-556 88 92.

Frågor och svar

Du kan höra av dig till oss via mejl, telefon, sms eller Instagram och berätta vad du är orolig för. Du behöver inte berätta vem du är eller vad det gäller. Vi kan stötta dig och förhoppningsvis ge dig vägledning. Ett sådant samtal dokumenteras inte.

Om du är orolig för någon annan behöver vi veta vem det är för att kunna stötta den.

Om det känns svårt att prata med oss, kan du vända till någon annan som du har förtroende för, som en lärare, kurator eller skolsköterska.

Det finns också annan hjälp att få, du kan höra av dig till ungdomsmottagningen eller stödchattar online.

Ja. Om du inte nämner vem du är när du kontaktar oss så är du anonym. Vi pratar gärna med dig ändå.

Orosanmälan

När vi får in en orosanmälan tar socialtjänsten kontakt med vårdnadshavare och barnet eller ungdomen. Därefter kollar vi om oron behöver utredas mer, för att familjen ska få så bra hjälp som det går.

Hjälpen vi ger kan bestå av

  • familjesamtal och eller enskilda samtal
  • kontaktperson/kontaktfamilj
  • familjehem
  • behandling vid drogproblematik.

Ansökan

Om din oro gäller dig själv eller din familj så gör du en ansökan. Även då utreds det vilket stöd som kan behövas.

Vi följer lagen

Socialtjänsten jobbar under ”Socialtjänstlagen” och ”Lagen om vård av unga”.

Vi träffar gärna dig för att lyssna till det du vill berätta. Om du vill kan vi hjälpa dig att prata med föräldrar, skola eller andra myndigheter. Vi kan även träffas om du skulle önska det, på en plats du väljer.

Vi tänker på din säkerhet och hur du mår. Om vi blir oroliga för att du kan råka illa ut eller inte klarar av att ta dig hem, så kontaktar vi dina föräldrar. I vissa fall kan vi även skjutsa hem dig och vara ett stöd för dig när du kommer hem och träffar dina föräldrar.

Vi är inte ute efter att sätta dit någon, utan vill vara ett stöd för dig.

Det finns flera sätt att få hjälp som ung med missbruk.

Nexus

Hos oss på kommunen finns Nexus. Nexus är vår rådgivning och behandling för unga med alkohol- och drogproblematik. Är du under 18 år kan du få hjälp via Nexus om du pratar med någon i Fältgruppen.

Är du över 18 år kan du själv ta kontakt med Nexus. Läs mer och kontakta Nexus.

Socialtjänsten

Socialtjänsten kan också erbjuda stöd. Du når dem genom att kontakta Kontaktcenter.

Första linjen

Du kan även få hjälp och stöd hos Första linjen, både online via videosamtal eller via fysiskt möte.

Taggar för sidan

Stöd till barn och ungdom

Sidan uppdaterad: 2024-05-07

24 Juli 2024