Begränsad framkomlighet på del av Hamngatan och runt järnvägsstationen

Med start vecka 17, 22 april, kommer arbetet med Vikenpassagen att flytta över till sidan närmast Hamngatan. Det innebär påverkan på framkomligheten i området och buller.

På Hamngatan, närmast järnvägsstationen, kommer två körfält att stängas av under arbetet. Även en del parkeringsplatser kommer stängas av på stationsområdet så var i god tid när du ska hämta eller lämna vid tåget.

Hur framkomligheten kan påverkas för dig kan du läsa mer om här.

Sidan uppdaterad: 2024-03-27

18 Maj 2024