Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Aktuella arbeten och framkomlighet

Arbetet med Karlstads resecentrum fortsätter, bland annat på den norra sidan intill Hamngatan. Nedan beskriver vi hur detta på olika sätt kan påverka dig.

Det vi beskriver här gäller fram till i sommar, men arbetet kommer att fortsätta och påverka framkomlighet även efter detta. Vi publicerar mer detaljer längre fram. Alla kartor går att öppna i större format genom att klicka på symbolen under kartan.

Buller och byggtrafik

Från vecka 17 (22 april)

Vecka 17 (22 april) startar arbeten för den nya Vikenpassagen intill stationshuset. Detta arbete planeras pågå till sommaren och kan tidvis låta en del. Till att börja med rivs entrén till gamla tunneln, men främst i form av slag-ljud under spontningen. Detta arbete kräver en avstängning runt området som påverkar framkomligheten enligt beskrivning nedanför.

Biltrafik

Från och med vecka 16, 15 april, stängs genomfartstrafiken av framför stationshuset, här beskriver vi hur detta påverkar.

Hamngatan

Från och med vecka 17 (22 april) så kommer två körfält i en sektion närmast stationshuset stängas av (se bilden nedan). I denna sektion blir det dubbelriktad trafik, ett körfält i vardera riktning, i de återstående körfälten. Avstängningen gäller så länge som arbetet med spontningen pågår, enligt plan fram till sommaren.

Parkering

Antalet markparkeringar på stationsområdet kommer att minska under arbetet. Tänk på detta när du ska lämna och hämta vid tåget, att det kan ta längre tid än vanligt. Det finns också flera parkeringar i närområdet som kan användas istället, här finns en parkeringskarta. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Parkeringen intill taxihuset kommer att stängas av vecka 16 (15 april), parkeringen längre västerut intill spår 21 kommer vara kvar.

För att komma in till parkeringen öster om stationshuset (intill tidigare Pressbyrån) har en ny infart öppnats från Hamngatan. Se bilden nedan. Parkeringsplatserna närmast Hamngatan är öppna för korttidsparkering och hämta/lämna. Platserna närmast järnvägen är avsedda för ersättningsbussar.

Taxi

Taxi samsas om samma ytor som privatbilister för att lämna och hämta vid tåget.

Gående, cyklister och resenärer

Stationshuset/Hamngatan

Det västra övergångsstället framför stationshuset kommer att stängas av från vecka 16 (15 april). Alla hänvisas att passera på den östra övergångsstället.

Inga gående eller cyklister tar sig fram på den södra sidan av Hamngatan förbi stationsområdet. Men man tar sig in till stationshuset från det östra övergångsstället och perrongen bakom tågstationen är öppen som vanligt och nås från sidan av stationshuset (Pressbyrå-sidan).

Biljettköp hos Värmlandstrafik

Pressbyråns lokal vid centralstationen i Karlstad håller på att rivas. Efter sommaren kommer Pressbyrån att flytta in i en lokal strax intill den gamla. Under tiden då Pressbyrån är stängd hänvisar vi dig som vill ladda eller köpa resekort, kolla saldo eller köpa biljett till något av Värmlandstrafik andra biljettombud i närheten. De närmsta ombuden är:

  • Värmlandstrafiks Kundcenter vid busstationen
  • Pressbyrån på Drottninggatan 20
  • Pressbyrån på Kungsgatan 14

Du kan även köpa din biljett ombord på Värmlandstrafiks bussar och tåg samt i biljettautomaten på Drottninggatan. Här hittar du mer information om var du kan köpa dina biljetter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Bussar

Ersättningsbussar kommer du att hitta på parkeringen öster om stationshuset, på ytan närmast Hamngatan. Se bild här ovanför, under rubriken Parkering.

Några busslinjer för stads- och regiontrafiken får ändrade körvägar under tiden som Hamngatan är påverkad. Läs mer om detta hos Värmlandstrafik. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karlstads resecentrum

Är du nyfiken på hur Karlstads resecentrum kommer att bli när det står klart? Läs mer på karlstad.se/resecentrum.


Sidan uppdaterad: 2024-04-17

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida