Parkering

Hitta parkering för bil, lastbil, buss, motorcykel, husvagn och andra släp. Du kan även läsa om ställplatser för husbil.

Parkera i Karlstad

Det finns närmare 4 000 parkeringsplatser i olika allmänna parkeringsområden och parkeringsgarage i centrala Karlstad. De flesta parkeringsplatserna på gatumark i centrala delen av Karlstad är skyltade kvartersvis. På en del platser saknas målade parkeringsrutor. Då utrymmet på gatumark är begränsat är det viktigt att du försöker parkera så att du inte tar mer plats än du behöver för ditt fordon.

Karlstads Parkering AB ansvarar över de avgiftsbelagda kommunala parkeringsanläggningarna och parkeringsplatserna. Besök dem om du har frågor eller vill veta mer om parkering i Karlstad Länk till annan webbplats..

I vår parkeringskarta hittar du alla kommunens parkeringsområden, parkeringshus och gatuparkeringar fördelat i olika zoner. Kartan visas högst upp på den här sidan. Klickar du på symbolen kan du se mer information och prisuppgifter. Du kan även se kartan i kommunens app Mitt Karlstad.

I kartan har vi även markerat ut de parkeringshus och parkeringsområden i centrala Karlstad som drivs av privata aktörer. Hur mycket det kostar att stå vid dessa parkeringar hittar du på deras webbsidor.

Parkeringsavgift på gatumark

Parkeringsavgifter för parkering på gatumark tas ut i centrala delen av Karlstad tätort. Avgifterna är indelade i fyra olika zonområden som anges med olika färger.

Parkeringsavgift på kvartersmark och Gripengaraget

Kommunala parkeringsbolaget Karlstads Parkerings AB har ett 20-tal parkeringsytor på kvartersmark och parkeringshuset Gripengaraget.

För cirka 1700 av parkeringsplatserna i centrum finns det digitala vägvisningsskyltar. De visar hur många lediga parkeringar det finns på de olika parkeringsanläggningarna och parkeringshusen.

I Karlstads kommun finns både kommunala och kommersiella laddplatser för elbil.

Det finns omkring 70 parkeringsplatser för rörelsehindrade i centrala Karlstad. Du kan även parkera på vanliga gatuparkeringar utan att erlägga avgift.

För de parkeringsplatser för rörelsehindrade som ligger i centrumkärnan gäller en tidsbegränsning på 3 timmar. Det gäller också vissa parkeringsområden utanför själva centrumkärnan.

Tidsbegränsningen finns för att öka tillgängligheten eftersom det särskilt i centrum finns många inrättningar som ofta besöks av rörelsehindrade.

För parkering av turistbussar finns det upp till ett 30-tal platser på kommunal mark varav cirka 15 i centrala Karlstad.

Det finns flera parkeringsplatser och några ställplatser för husbilar i Karlstad.

På Visit Värmlands webbplats finns mer information om ställplatser och campingplatser i Karlstadsregionen.

För husvagnar finns det inte några reserverade platser utan du får använda dig av vanliga parkeringsplatser. Parkering ska ske i vägens, vägmärkets eller vägmarkeringarnas längdriktning. Finns det markerade rutor ska fordonet placeras i dessa. Är ditt fordon längre än den markerade rutan får fordonet ta nästa ruta i anspråk, men inte parkera tvärs över flera rutor. Överhäng av en husvagn får vara över terräng men det är inte okej att stödben sätts ner.

Du betalar parkeringsavgift per fordon. Är ett släpfordon påkopplat på dragfordonet räknas det som ett fordon. Parkeras släpfordon för sig själv är det ett eget fordon.

Lastbilar och andra fordon med en totalvikt över 3,5 ton får parkera högst 2 timmar på gator inom tätbebyggt område. Undantaget gäller buss i beställningstrafik som får parkera på gatan under natten, mellan klockan 18.00 och klockan 09.00. Detta regleras i våra allmänna lokala trafikregler och gäller om inget anges på platsen.

Motorcykel är ett fordon som ska parkeras på likvärdigt sätt som en bil. Detsamma gäller EU-moped med registreringsskylt.

  • Motorcykel/moped ska parkeras i en parkeringsruta.
  • Om parkeringsrutan är avgiftspliktig ska du betala avgift. Du betalar parkeringsavgift per fordon. Två små fordon, exempelvis motorcykel, som står i samma ruta ska betala parkeringsavgift per fordon.
  • Det är inte tillåtet att parkera sin motorcykel på gångbana/trottoar. Du riskerar då felparkeringsanmärkning.

Det finns två avgiftsfria parkeringsplatser för MC och moped i Karlstad. Dessa är på Herrgårdsgatan och Norra Strandgatan.

Du får normalt parkera under 24 timmar på gatumark i Karlstads kommun om inte vägmärke anger annat. Det finns ett antal platser där kommunen tillåter längre parkering. På följande platser är det tillåtet att stå parkerad upp till sju dygn i sträck.

  • Parkeringsområdet vid Kanikenäsgatan, Herrhagen.
  • Parkeringsområdet vid Kroppkärrssjön.

Karlstads kommuns eget parkeringsbolag, Karlstads Parkerings AB har ett stort antal parkeringsplatser. På de flesta av dessa platser går det att parkera sju dygn i sträck mot avgift. Det finns även parkeringsområden som drivs av privata aktörer.

Du kan som privatperson hyra parkeringsplats av Karlstads Parkerings AB.

Det finns flera olika typer av parkeringstillstånd som du kan ansöka om, tillstånd för nyttoparkering, tillstånd för rörelsehindrad och tillstånd för varutransport..

Mer information

Har du frågor som gäller parkering, parkeringsövervakning eller vill du komma i kontakt med Karlstads parkering AB kontaktar du Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00.

Taggar för sidan

Parkering

Sidan uppdaterad: 2024-01-03

17 Juni 2024