Avgifter och regler för parkering

Vilken parkeringsavgift du ska betala beror på vilken zon du står i. Det finns flera olika sätt att betala.

Parkeringsavgift på gatumark

Parkeringsavgifter för parkering på gatumark tas ut i centrala delen av Karlstad tätort. Avgifterna är indelade i fyra olika zonområden som anges med olika färger.

 • I röd zon får fordon parkeras högst 2 timmar och mot avgift.
 • Detta gäller vardagar utom dag före söndag och helgdag mellan klockan 09.00 och 18.00, samt vardag före söndag och helgdag mellan klockan 09.00 och 15.00.
 • Avgiften är 18 kr per timme.
 • Söndagar och helgdagar är avgiftsfria.

 • I gul zon får fordon parkeras mot avgift vardagar utom dag före söndag och helgdag mellan klockan 09.00 och 18.00, samt vardag före söndag och helgdag mellan klockan 09.00 och 15.00.
 • Avgiften är 16 kr per timme.
 • Söndagar och helgdagar är avgiftsfria.

 • I grön zon får fordon parkeras mot avgift vardagar utom dag före söndag och helgdag mellan klockan 09.00 och 18.00.
 • Avgiften är 8 kr per timme.
 • Lördagar, söndagar och helgdagar är avgiftsfria.

 • I blå zon får fordon parkeras mot avgift vardagar utom dag före söndag och helgdag mellan klockan 09.00 och 18.00.
 • Avgiften är 4 kr per timme.
 • Lördagar, söndagar och helgdagar är avgiftsfria.

Parkeringsavgift på kvartersmark och Gripengaraget

Kommunala parkeringsbolaget Karlstads Parkerings AB har ett 20-tal parkeringsytor på kvartersmark och parkeringshuset Gripengaraget. Exempel på parkeringsytor på kvartersmark är Bilan, Älgen, Konstapeln, Sundstabadet och Sandgrund.

Parkering av motorcykel

Motorcykel är ett fordon som ska parkeras på likvärdigt sätt som en bil. Den ska alltså parkeras i en parkeringsruta. Om parkeringsrutan är avgiftspliktig ska du betala avgift. Om flera fordon parkeras i samma ruta ska avgift betalas för varje fordon. Det är inte tillåtet att parkera sin motorcykel på gångbana/trottoar. Du riskerar då felparkeringsanmärkning.

Biljett- och kvittolösa parkeringsautomater

Från och med maj 2023 är de flesta parkeringsautomater biljett- och kvittolösa. I stället för att få ut en biljett som du lägger i bilens framruta ska du knappa in bilens registreringsnummer i parkeringsautomaten. Du kan få kvitto på sms eller hämta hem kvitto på vår webbplats om du har använt kort som betalningsmedel. Här kan du hämta kvitto.

Hur kan du betala parkeringsavgiften?

På kommunens parkeringar kan du betala din parkeringsavgift på ett flertal sätt. Med kontant betalning, med kort, telefonparkering eller via appar.

På parkeringar utmed gatan kan du betala med mynt i en parkeringsautomat.

På parkeringar på kvartersmark kan du inte betala med mynt. Kvartersmark är områdesparkeringar, som till exempel Bilan, Älgen, Sundstabadet och Konstapeln.

Du kan betala med Swish i parkeringsautomater.

Samtliga parkeringsautomater är utrustade för att kunna ta emot bensinkort, betalkort och kontokort.

Du kan också betala för din parkering via olika appar. I Karlstad erbjuder Easypark och Parkster den tjänsten. Läs mer om hur du går tillväga för att använda deras tjänster via deras hemsidor.

Easypark Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Parkster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du betala för parkeringen genom sms via Easypark eller Parkster. Läs mer på deras webbplatser eller på skyltar som sitter vid parkeringsområdet.

Parkster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Easypark Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansök om återbetalning av parkeringsavgift

Har du betalt parkeringsavgift i någon av kommunens parkeringsautomater men inte fått ut någon parkeringsbiljett? Eller tycker du att det blivit fel med betalningen på något annat sätt?

Har du varit med om ett misslyckat köp där pengar reserverats på ditt bankkonto? Avvakta gärna då några dagar efter misslyckat köp innan du gör en ansökan om återbetalning och säkerställ att inte pengarna redan kommit tillbaka till ditt bankkonto.

Har det blivit fel med din betalning och du har använt någon av våra leverantörer för app-betalning ska du inte använda e-tjänsten, utan istället kontakta kundtjänst hos den leverantör du har använt.

Allmänna lokala trafikregler

Utöver de trafikregler som finns i lagstiftningen har varje kommun möjlighet att besluta om lokala bestämmelser. Detta i form av lokala trafikföreskrifter. Förutom de föreskrifter som märks ut med vägmärke finns även ett antal generella bestämmelser som inte behöver märkas ut. Merparten av dessa allmänna föreskrifter gäller ofta parkering.

Alla lokala trafikföreskrifter tillkännages genom Svensk Författningssamling, (STFS) se länk nedan.

Här kan du läsa mer om Svensk trafikföreskriftssamling på transportstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Taggar för sidan

Parkering

Sidan uppdaterad: 2023-09-28

4 Oktober 2023