Avgifter och regler för parkering

Vilken parkeringsavgift du ska betala beror på vilken zon du står i. Det finns flera olika sätt att betala.

Parkeringsavgift på gatumark

Parkeringsavgifter för parkering på gatumark tas ut i centrala delen av Karlstad tätort. Avgifterna är indelade i fyra olika zonområden som anges med olika färger.

 • På vardagar 9-18 får fordon parkeras i röd zon högst 2 timmar och mot avgift.
 • Lördagar samt dag före röd dag klockan 9-15 får fordon parkeras högst 2 timmar mot avgift.
 • Söndagar och röda dagar är det avgiftsfritt och ingen tidsbegränsning.
 • Avgiften är 18 kr per timme.

 • I gul zon får fordon parkeras mot avgift vardagar utom dag före söndag och helgdag mellan klockan 09.00 och 18.00, samt vardag före söndag och helgdag mellan klockan 09.00 och 15.00.
 • Avgiften är 16 kr per timme.
 • Söndagar och helgdagar är avgiftsfria.

 • I grön zon får fordon parkeras mot avgift vardagar utom dag före söndag och helgdag mellan klockan 09.00 och 18.00.
 • Avgiften är 8 kr per timme.
 • Lördagar, söndagar och helgdagar är avgiftsfria.

 • I blå zon får fordon parkeras mot avgift vardagar utom dag före söndag och helgdag mellan klockan 09.00 och 18.00.
 • Avgiften är 4 kr per timme.
 • Lördagar, söndagar och helgdagar är avgiftsfria.

Parkeringsavgift på kvartersmark och Gripengaraget

Kommunala parkeringsbolaget Karlstads Parkerings AB har ett 20-tal parkeringsytor på kvartersmark och parkeringshuset Gripengaraget. Exempel på parkeringsytor på kvartersmark är Bilan, Älgen, Konstapeln, Sundstabadet och Sandgrund.

Parkering av motorcykel

Motorcykel är ett fordon som ska parkeras på likvärdigt sätt som en bil. Den ska alltså parkeras i en parkeringsruta. Om parkeringsrutan är avgiftspliktig ska du betala avgift. Du betalar parkeringsavgift per fordon. Två små fordon, exempelvis motorcykel, som står i samma ruta ska betala parkeringsavgift per fordon. Det är inte tillåtet att parkera sin motorcykel på gångbana/trottoar. Du riskerar då felparkeringsanmärkning.

Biljett- och kvittolösa parkeringsautomater

Från och med maj 2023 är de flesta parkeringsautomater biljett- och kvittolösa. I stället för att få ut en biljett som du lägger i bilens framruta ska du knappa in bilens registreringsnummer i parkeringsautomaten. Du kan få kvitto på sms eller hämta hem kvitto på vår webbplats om du har använt kort som betalningsmedel. Här kan du hämta kvitto.

Hur kan du betala parkeringsavgiften?

På kommunens parkeringar kan du betala din parkeringsavgift på flera sätt. Med app, sms, kort eller swish. Det finns flera fördelar med app eller sms, du betalar bara för den tid du står parkerad och du kan förlänga din parkering oavsett var du är.

Du kan betala med någon av apparna Easypark, E-park, Flowbird, Mobill eller Parkster. Tydliga instruktioner och telefonnummer finns vid parkeringen. Det finns en skylt med en områdeskod som gäller för just det området. Det finns flera fördelar med app, du betalar bara för den tid du står parkerad och du kan förlänga din parkering oavsett var du är. Här kan du läsa mer om att betala med app.

Du betala för parkeringen med sms via Easypark, E-park, Flowbird, Mobill eller Parkster. Här kan du läsa mer om att betala med sms. Du kan också läsa på skyltar som sitter vid parkeringsområdet. Du kan betala med sms oavsett vilken typ av mobil du har. Du behöver inte ha en smartphone.

Samtliga parkeringsautomater är utrustade för att kunna ta emot bensinkort, betalkort och kontokort.

Du kan betala med Swish i parkeringsautomater.

Ingen serviceavgift på kommunala parkeringar

På våra parkeringar är det inte någon serviceavgift. En av appleverantörerna, Easypark, har dock ett val som gör att en serviceavgift kan tillkomma. För att inte få en serviceavgift ska du välja Karlstad Lokal under min profil på deras webbplats. Läs mer om det på Easypark.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansök om återbetalning av parkeringsavgift

Har du betalt parkeringsavgift i någon av kommunens parkeringsautomater men inte fått ut någon parkeringsbiljett? Eller tycker du att det blivit fel med betalningen på något annat sätt?

Har du varit med om ett misslyckat köp där pengar reserverats på ditt bankkonto? Avvakta gärna då några dagar efter misslyckat köp innan du gör en ansökan om återbetalning och säkerställ att inte pengarna redan kommit tillbaka till ditt bankkonto.

Har det blivit fel med din betalning och du har använt någon av våra leverantörer för app-betalning ska du inte använda e-tjänsten, utan istället kontakta kundtjänst hos den leverantör du har använt.

Allmänna lokala trafikregler

Utöver de trafikregler som finns i lagstiftningen har varje kommun möjlighet att besluta om lokala bestämmelser. Detta i form av lokala trafikföreskrifter. Förutom de föreskrifter som märks ut med vägmärke finns även ett antal generella bestämmelser som inte behöver märkas ut. Merparten av dessa allmänna föreskrifter gäller ofta parkering.

Alla lokala trafikföreskrifter tillkännages genom Svensk Författningssamling, (STFS) se länk nedan.

Här kan du läsa mer om Svensk trafikföreskriftssamling på transportstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Taggar för sidan

Parkering

Sidan uppdaterad: 2024-06-19

22 Juli 2024