Parkera

Parkeringsavgift

Parkering kostar olika beroende på var du parkerar.

Avgift för att parkera utmed gatan

Parkeringsavgifter för parkering på gatumark tas ut i centrala delen av Karlstad tätort. Avgifterna är indelade i fyra olika zonområden som anges med olika färger.

Röd zon

I röd zon får fordon parkeras högst 2 timmar och mot avgift. Detta gäller vardagar utom dag före söndag och helgdag mellan klockan 09.00 och 18.00 samt vardag före söndag och helgdag mellan klockan 09.00 och 15.00. Avgiften är 18 kr per timme. Söndagar och helgdagar är avgiftsfria.

Gul zon

I gul zon får fordon parkeras mot avgift vardagar utom dag före söndag och helgdag mellan klockan 09.00 och 18.00, samt vardag före söndag och helgdag mellan klockan 09.00 och 15.00. Avgiften är 16 kr per timme. Söndagar och helgdagar är avgiftsfria.

Grön zon

I grön zon får fordon parkeras mot avgift vardagar utom dag före söndag och helgdag mellan klockan 09.00 och 18.00. Avgiften är 8 kr per timme. Lördagar, söndagar och helgdagar är avgiftsfria.

Blå zon

I blå zon får fordon parkeras mot avgift vardagar utom dag före söndag och helgdag mellan klockan 09.00 och 18.00. Avgiften är 4 kr per timme. Lördagar, söndagar och helgdagar är avgiftsfria.

Avgift för parkering på parkeringsanläggningar eller kvartersmark

Vi har ett 20-tal markparkeringsanläggningar och ett parkeringshus. Beroende på anläggningens läge är parkeringsavgiften olika. 

Parkeringsområde Avgiftstid Avgift per timme Dygns/veckoavgift
Älgen 9-18 (9-15) 12 kr 72 kr
Bilan 9-18 (9-15) 12 kr 72 kr
Gamla badhuset 9-18 (9-15) 12 kr 72 kr
Sandgrund 9-18 (9-15) 12 kr 72 kr
Gripengaraget 00-24 12 kr 72 kr
Slussvakten 9-18 (9-15) 12 kr 72 kr
Bryggaregatan 00-24 12 kr  
Karolinen 9-18 8 kr 40 kr
Trädgårdsgatan 9-18 (9-15) 8 kr 48 kr
Sundstabadet 00-24 4 kr 20 kr
Milostaben 9-18 6 kr 30 kr
Munkforsgatan 9-18 8 kr 40 kr/160 kr
Gustaf Anders gata 9-18 6 kr 30 kr
Härolden 9-18 6 kr 30 kr
Klaraborg 9-18 (9-15) 6 kr 30 kr
Rosenbad 9-18 (9-15) 8 kr  
Posthornsgatan 00-24 4 kr 20 kr/80 kr
Gruvlyckan 00-24 4 kr 20 kr/80 kr
Universalen 00-24 4 kr 20 kr/80 kr
Landgången 00-24 4 kr 20 kr/80 kr

Konstapeln 00-24 4 kr 20 kr/80 kr
Solstadens sportcenter 9-18 (9-5) 4 kr 20 kr/80 kr

Betala för parkering

Hos oss är det är enkelt att betala för parkeringen och det finns flera olika sätt. Betala genom appar, telefonparkering med kort eller mynt. Läs mer om de olika betalsätten här.

Hyra parkering 

Vi har parkeringsplatser du kan hyra månadsvis. Läs mer om vilka områden du kan hyra parkering i och hur du går tillväga här.

Varför kostar parkering?

Parkeringsavgiften är ett sätt att styra beläggningen på våra parkeringar. Genom en väl avvägd taxa ser vi till att det blir mer rörelse och lättare att hitta en ledig parkeringsplats för den som behöver det. Parkeringarna i centrum är främst till för de som ska besöka verksamheter i staden, som butiker och restauranger. Parkeringstaxan är i första hand ett verktyg för att för att ordna trafiken, se till att bilisterna inte parkerar längre än nödvändigt och för att uppmuntra till att välja mer hållbara färdsätt.

Karlstads Parkerings AB har också kostnader för parkeringsytorna såsom markhyra, drift, underhåll och utveckling. Parkeringsavgiften behöver också täcka bolagets kostnader för detta.

Parkeringsavgifternas storlek beslutas av Karlstads Parkerings ABs styrelse och av Karlstads kommunfullmäktige.

Uppdaterad den