Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Regler för parkering

Det finns generella regler för att stanna och parkera fordon. Reglerna gäller i hela landet och anges inte med vägmärken utan du som trafikant är skyldig att kunna dem. Lokala bestämmelser utmärks normalt med vägmärken.

Parkeringsreglerna bygger på två enkla huvudprinciper:

  • Du får inte stanna eller parkera så att fara uppstår.
  • Du får inte stanna eller parkera så att du hindrar eller stör andra.

Läs mer i Transportstyrelsens broschyr Stanna och Parkera. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Allmänna lokala trafikregler

Utöver de trafikregler som finns i lagstiftningen har varje kommun möjlighet att besluta om lokala bestämmelser. Detta i form av lokala trafikföreskrifter. Det finns flera lokala trafikföreskrifter som gäller i Karlstads kommun. Förutom de föreskrifter som märks ut med vägmärke finns det även ett antal generella bestämmelser som inte behöver märkas ut. Alla lokala trafikföreskrifter tillkännages genom Svensk trafikföreskriftssamling, (STFS).

Felparkering

Om du inte följer de generella eller lokala parkeringsreglerna riskerar du att få en felparkeringsavgift.

Sidan publicerad: 2023-01-04

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?