Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Husbilsparkering och ställplats

I kartan kan du se var i Karlstad du kan parkera med din husbil, både korttids- och långtidsparkering. Flera parkeringsplatser är reserverade för husbilar. Här kan du läsa om de ställplatser och parkeringsplatser för husbilar som Karlstads parkering har hand om.

Ställplatser för husbilar

Med ställplatser menar vi platser där du kan övernatta i husbilen. Rutorna ligger en bit ifrån varandra eftersom MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, rekommenderar det säkerhetsavståndet för övernattning i husbil.

Karlstads kommun erbjuder även ställplatser på flera platser. Här kan du läsa mer om dem.

Parkeringsplatser för husbilar

Det finns ett flertal parkeringsplatser för husbilar i Karlstad. Vissa av dem är reserverade för husbilar och vissa är inte det. Dessa platser är inte avsedda för övernattning. Nedan kan du läsa mer om de parkeringsplatser vi har för husbilar.

Sundstabadet

Sundstabadet är både ett bad- och idrottshus vid Drottning Kristinas väg som är på gångavstånd till centrala Karlstad. Här får du stå i max sju dygn. Avgiften är fyra kronor per timme eller 20 kronor för 24 timmar.

Fler parkeringsplatser för husbilar

Karlstads kommun erbjuder även parkeringsplatser för husbilar på flera platser.
Här kan du läsa mer om dem.

Parkera i vanlig p-ruta

Om husbilen får plats inom markeringarna så får du parkera på befintliga parkeringsplatser. Det är inte tillåtet att parkera husbilar på platser som är reserverade för bussar. Inom tätbebyggt område får du parkera högst två timmar om husbilen har en totalvikt över 3,5 ton.

Sidan uppdaterad: 2024-03-20

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida