Trottoarpratare och affischering

För att ställa ut trottoarpratare eller sätta upp affischer behöver du tillstånd. Här kan du läsa mer om vilka tillstånd som behövs och vad det kostar.

Trottoarpratare och utsmyckning

Om det finns plats kan du som affärsidkare ställa ut en godkänd trottoarpratare i direkt anslutning till din butik eller verksamhet. Innan du gör det behöver du ansöka om tillstånd.

Om du ska ställa ut saker utanför din butik, på allmän platsmark, som exempelvis blomkrukor, klädställningar eller varor utanför din butik behöver du ansöka om tillstånd.

Tillståndet söker du hos polismyndigheten. Om ansökan gäller kommunens mark skickar polisen din ansökan till kommunen för yttrande. Kom ihåg att ansöka om tillstånd i god tid! Du kan också ringa polisens tillståndsenhet på telefon 114 14 om du har frågor.

Affischering

Vill du sätta upp reklam eller annan information på offentlig plats?

Det finns en affischpelare i Karlstad där du kan sätta upp reklam och annan information. Affischpelaren hittar du på Drottninggatan 15 utanför 15-huset. För att affischera här behöver du inte söka tillstånd.

Affischering på annan plats än affischpelare

Du får sätta upp affischer i samband med evenemang och liknande. Men tänk på att du måste ansöka om tillstånd hos polisen först. Affischering får i dessa fall göras tidigast en vecka före evenemanget och måste tas bort direkt efter avslutat evenemang. Affischerna får inte klistras fast.

 

Otillåten affischering

Du får inte sätta upp affischer på elskåp, belysningsstolpar, träd och broar utmed gator och vägar. Olovlig affischering anmäls som skadegörelse. Om du sätter upp affischer utan tillstånd eller på felaktigt sätt kan du bli tvungen att betala för borttagning och återställning av eventuella skador.

Kostnad

Här kan du läsa mer om kostnad för gatupratare och affischering.

Taggar för sidan

Torg och allmänna platser

Sidan uppdaterad: 2024-01-31

23 April 2024