Spång med Naturum i bakgrunden

Mariebergs strandängar

På gångavstånd från Karlstads centrum ligger det fågelrika området Mariebergs strandängar. Runt strandängen finns en fin promenadstig med gömslen och två fågeltorn, varav ett är tillgänglighetsanpassat.

Ledens längd

Längd: 3 km

Karta

Du kanske också är intresserad av

Vägvisningsskylt som skyltar mot fågeltorn

Knappstadviken

På cykelavstånd från Karlstads centrum ligger Knappstadviken, som är en del av ett större obebyggt våtmarksområde med höga naturvärden. I området finns en vandringsled med fågeltorn, grillplatser och rastplatser.

Vandringsleder

Bild på spång i skogen.

Herrön

Strax söder om Skattkärr ligger Herrön, en fin våtmark med öppna vattenspeglar, fågeltorn och en betad strandäng. Området används flitigt av närboende och av fågelintresserade.

Vandringsleder

Cykel ligger i gräset bredvid en asfalterad cykelväg.

Klarälvsbanan

Med nio mils bilfri väg på fin asfalt är Klarälvsbanan unik i sitt slag, och mycket populär bland cyklister och inlinesåkare. Banan bjuder också på intressanta naturupplevelser i skiftande landskap.

Vandringsleder

Taggar för sidan

Vandringsleder

Sidan uppdaterad: 2023-09-05

1 Oktober 2023