Tillgänglighetsanpassad träbro över en bäck i skogen

Molkomsmossen

Molkomsmossen ligger centralt i Molkom och erbjuder en lugn och enkel vandring i fin skogsmiljö.

Ledens längd

Längd: 1,3 km

Karta

Fakta om vandringsleden

Längs leden

Rastplats

Svårighetsgrad

Lätt

Ta dig dit

Tillgänglig med buss

Parkering

Tillgänglighet

Tillgänglig för rullstolsburen

Tillgänglig för rullstolsburen med assistans

Rullstolsanpassad grillplats

Rullstolsanpassad rastplats

Intresserad av

Spår av historien

Bra för rullstol/barnvagn

Korta leder (0-3km)

Spår från gammal torvtäkt

Vandringsleden går genom Molkomsmossen som tidigare var en torvtäkt, och spår från täkten syns tydligt runt om längs leden. Hela leden går på en bred stig som gör det enkelt att ta sig fram. Leden är ca 1,3 kilometer och du kan börja antingen vid Stationsgatan där det finns bilparkering eller längs Hagforsvägen. Leden är utmärkt med orangea ledmarkeringar som visar vart du ska och där det finns olika vägar att ta är orangea pilar uppsatta för att du inte ska gå fel.

Observera att det inte är tillåtet att elda inom området.

En led tillgänglig för alla

Cirka 600 meter av leden är tillgänglighetsanpassad så att det är lätt att ta sig fram på den med rullstol, rullator och barnvagn. Det är en rundslinga som viker av från den längre leden och kommer tillbaka till startpunkten.

Underlaget består av stenmjöl, små broar över bäckar är 1,5 meter breda och har avkörningsskydd. Det finns också tillgänglighetsanpassade rastplatser.

Djur och natur

Området ligger på en mosse, vilket avser en torvmark, med relativt mycket träd, mestadels björk, tall och gran. Växtlivet på mossen innefattar många växtarter som är vanliga att hitta på en mosse, bland annat skvattram, tuvull, revlummer, klotpyrola, renfana och strutbräken. I området finns även chans att se många olika typer av fåglar, exempelvis skogsduva, sidensvans, gulsparv, bergfink och brun kärrhök.

Hitta hit

Du tar dig hit genom att åka väg 63 till Molkom och svänga av vid busshållplatsen och köra in på storgatan när du kommit in i Molkom. Därefter svänger du höger i nästa korsning, och svänger sedan vänster in på stationsgatan som du följer ner tills du når bilparkeringen vid skogskanten. Du kan också ta bussen och gå av vid Molkoms busshållplats och gå ca 1 km till leden. Det går även att gå på leden vid Hagforsvägen men dit får du gå eller cykla.

Du kanske också är intresserad av

Picknickbord på klippor vid vattnet.

Fiskartorpet

Fiskartorpet i utkanten av Skattkärr är en liten skog med hällmarksstrand som har en rik natur. Här finns markerade leder, badmöjligheter och flera grillplatser. Stora delar av området är tillgänglighetsanpassat. Ej tillgänglighetsanpassade badmöjligheter.

Vandringsleder

Cykel ligger i gräset bredvid en asfalterad cykelväg.

Klarälvsbanan

Med nio mils bilfri väg på fin asfalt är Klarälvsbanan unik i sitt slag, och mycket populär bland cyklister och inlinesåkare. Banan bjuder också på intressanta naturupplevelser i skiftande landskap.

Vandringsleder

Elevator längs Frödingleden

Frödingleden

Upplev naturen och kulturen längs Frödingleden som sträcker sig från Kroppkärrssjön i Karlstad till Alsterdalen. Längs leden finner du fågeltorn, rastplatser och grillplatser.

Vandringsleder

Taggar för sidan

Vandringsleder

Sidan uppdaterad: 2024-06-14

21 Juli 2024