Nygårdskällan

Nygårdskällan

Nygårdskällan är en naturlig källa som ligger vid Västgötabäcken i Ölmans ravinsystem, 4,5 mil nordost om Karlstad. Nygårdskällan ligger inom naturreservatet Ölmans lövskogsraviner och är ett av landets största och bäst utvecklade ravinområden. Här kan du njuta av tystnaden och lära dig om områdets spännande och mytomspunna historia.

Ledens längd

Längd: 2-3 km enkel väg

Karta

Fakta om vandringsleden

Längs leden

Rastplats

Informationstavlor längs leden

Svårighetsgrad

Svår

Ta dig dit

Parkering

Intresserad av

Spår av historien

Korta leder (0-3km)

Grundvatten som naturen pumpar upp

Nygårdskällan är en så kallad artesisk källa där grundvatten pumpas upp med självtryck genom en öppning i jordlagret. Grundvattnet i Nygårdskällan kommer från den stora isälvsavlagringen Brattforsheden.

Vandringsled fram till källan

För att komma till Nygårdskällan följer du en två kilometer lång vandringsled genom en delvis ganska krävande terräng. Leden börjar vid parkeringsplatsen där det också finns en informationstavla. Längs leden finns bänkar utplacerade där du kan sitta och vila. I lugn takt tar vandringen fram till källan cirka en timme.

Djur och natur

Vandringsleden går genom gammal granskog och lövskog med gråal. Här finns också gott om döda träd. Den gamla, orörda skogen och de döda träden är mycket värdefulla för många mossor, lavar, svampar och insekter. På våren växer ett hav av vitsippor i ravinerna och här finner du också den trolska växten gullpudra. Fåglarna trivs i skogsmiljön vid ravinerna och här finns mindre hackspett, gärdsmyg, nötväcka och spillkråka.

Ölmans ravinsystem är ett av landets största och bäst utvecklade ravinområden och av riksintresse för naturvården. Ravinerna har bildats i en finkornig jordart som kallas silt. Silt är finare än sand men något grövre än lera.Området ligger inom naturreservatet Ölmans lövskogsraviner.

Här kan du läsa mer om Ölmans lövskogsraviner Länk till annan webbplats.

Spännande historia

Under 1800-talet vallfärdade folk till Nygårdskällan för att dricka ur brunnen då man trodde att vattnet var hälsobringande och ungdomsgivande. Första söndagen efter midsommar firades "källsöndagen". "I större och mindre grupper företrädda av spelmän strömmade folket från socknarna i närheten. Sedan man vederbörligen druckit vatten, offrat slantar och glammat vid källan fortsattes festen med dans i alla logar vida omkring långt in på måndagen." Så beskrevs händelserna av en person från trakten år 1916.

Hitta hit

Nygårdskällan ligger 4,5 mil nordost om Karlstad. Från Karlstad åker du E18 österut mot Stockholm. Ta av vid Väse och åk norrut förbi Värmlands Rasta i Väse. Fortsätt ca 500 m och sväng därefter höger mot Berg. I nästa vägskäl svänger du höger mot Anneberg. Fortsätt sedan på samma väg ca 18 km mot Sutterhöjden. Parkering med informationstavla finns på höger sida av vägen. Om du kommer från detta håll kommer du först till den långa leden in till Nygårdskällan, denna led är ca 2,7km enkel väg. Kör du istället vidare på vägen kommer du strax fram till den korta leden in till Nygårdskällan. Denna led även kallas också "genvägen", den är cirka 2 km enkel väg.

Från Molkom åker du österut på väg 63 förbi Lindfors. Sväng sedan höger mot Sutterhöjden och åk genom Sutterhöjden. Sväng därefter till höger mot Väse. Parkering finns efter ca 4 km på höger sida. Sväng av där och när du åker längs med ett gärde kommer du fram till parkeringen och informationstavla. Om du kommer från detta håll kommer du först till den korta leden, även kallad "genvägen" till Nygårdskällan. Denna led är cirka 2 km enkel väg. Kör du istället vidare längs vägen kommer du strax fram till den långa leden in mot Nygårdskällan. Den långa leden är ca 2,7 km lång enkel väg.

Du kanske också är intresserad av

Person med hund går längs en sluttning

Lämpenshålan

Naturreservatet Lämpenshålan är ett spännande och välbesökt utflyktsmål där det är lätt att hitta tystnaden. Här finns Värmlands läns största dödisgrop, som bildats i Värmlands största rullstensås.

Naturreservat

Vandringsleder

Utsikt över träd och fält

Råglandaberget, naturreservat

Naturreservatet Råglandaberget utanför Molkom sträcker sig över ett 10,6 hektar stort skogsområde och har under lång tid varit nästan opåverkad av mänsklig aktivitet. Bergarten hyperit har skapat förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv. Från reservatets bergskrön kan du njuta av en vidsträckt utsikt.

Naturreservat

Vandringsleder

Skogsstig med träd

Torrakberget, naturreservat

I naturreservatet Torrakberget finner du tallar som är upp till 350 år gamla. Längs stigen som leder upp till toppen är berget ganska svårtillgängligt med blockiga, branta sluttningar. Från toppen kan du njuta av fin utsikt över området, tysthet och rofylldhet.

Vandringsleder

Taggar för sidan

Vandringsleder

Sidan uppdaterad: 2024-06-14

15 Juli 2024