Utsikt över träd och fält

Råglandaberget, naturreservat

Naturreservatet Råglandaberget utanför Molkom sträcker sig över ett 10,6 hektar stort skogsområde och har under lång tid varit nästan opåverkad av mänsklig aktivitet. Bergarten hyperit har skapat förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv. Från reservatets bergskrön kan du njuta av en vidsträckt utsikt.

Ledens längd

Längd: 0,5 km

Karta

Naturreservatet sköts av Länsstyrelsen

Läs mer hos Länsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Du kanske också är intresserad av

Skogsstig med träd

Torrakberget, naturreservat

I naturreservatet Torrakberget finner du tallar som är upp till 350 år gamla. Längs stigen som leder upp till toppen är berget ganska svårtillgängligt med blockiga, branta sluttningar. Från toppen får fin utsikt över området.

Vandringsleder

Stenröse i skogen

Lompberget, Korpberget och Götviksudden

Strax sydöst om Vålberg ligger de fornminnestäta områdena Lompberget, Korpberget och Götviksudden. Här finns lämningar av borgar, gravfält, rösen och stensättningar. Området bjuder också på vidsträckt utsikt över Vänern. Det finns stigar i området med bristfällig markering.

Vandringsleder

Utsikt över gröna fält med regntunga moln längre bort

Hovlanda

På Arnön söder om Väse ligger Hovlanda, ett fågelrikt område som är välbesökt av fågelskådare och andra naturintresserade.

Vandringsleder

Taggar för sidan

Naturreservat
Vandringsleder

Sidan uppdaterad: 2023-06-07

1 Oktober 2023