Installera kamin, spis eller kakelugn

Om du ska installera någon form av eldstad behöver du inte söka bygglov. Däremot behöver du göra en anmälan innan du börjar.

Bygglovsenheten

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter. Våra kommunvägledare kan ge svar direkt på frågor som gäller anmälan och ansökan om bygglov samt status på ditt ärende. De hjälper också till med att beställa ritningar.

Telefontider bygglovsenheten

Bygglovsenheten nås via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00:
Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-12.00

Besöksadress

Gustaf Lovéns gata 30, Samhällsbyggnadshuset

652 26 Karlstad

Besökstider: Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-11.30

Boka gärna ditt besök i förväg.

Behöver jag bygglov?

Nej.

Gör en anmälan

Om du ska installera en ny eldstad ska du göra en anmälan. Även större ändringar av eldstad, skorsten eller rökkanal kräver att du gör en anmälan.

Exempel på ändringar som kräver anmälan:

  • Insättning av kassett eller motsvarande i tidigare öppen eldstad.
  • Installation av brännare eller anordning för bränsletillförsel till följd av bränslebyte, exempelvis från olja till pellets.

Undantag

Om skorstenen till din nya eldstad tydligt påverkar byggnadens utseende, kan du behöva söka bygglov för den. Det gäller främst om skorstenen placeras nära takfoten eller dras utanpå fasaden.

Om du är osäker på undantagen

Hör av dig till oss om du är osäker på om något av undantagen gäller för ditt bygge.

Kom ihåg att alltid följa Boverkets regler

Vid alla byggnadsarbeten du gör så ska kraven som finns i Boverkets bygg- och konstruktionsregler följas, även om din åtgärd inte kräver bygglov eller anmälan.

Bygga inom detaljplanerat område

Reglerna och kraven för bygglov kan vara olika beroende på om fastigheten ligger inom detaljplanerat område eller inte. En detaljplan reglerar byggrätten som bestämmer hur området får bebyggas och avgör byggnadernas

  • maxstorlek
  • maxhöjd
  • utseende
  • placering.

Vilka handlingar ska jag skicka med?

Innan du kan skicka in din anmälan måste du ta fram ritningar som ska skickas in tillsammans med anmälan. Ritningarna måste vara fackmannamässigt utförda för att vi ska godkänna dem. Har du inte kunskap själv att göra ritningarna behöver du anlita någon som jobbar med ritningar som kan hjälpa dig.

Ritningarna måste vara scannade digitala kopior eller inskickade på papperskopior med tydliga kontraster. Foto eller ritningar på rutat papper är därför inte godkänt.

Du behöver skicka in följande ritningar

  • Planritningar i skala 1:100. Planritningen ska redovisa planlösningen med rumsanvändning. På planritningen ska placering av braskaminen anges.
  • Fasadritningar i skala 1:100. På fasadritningarna ska skorstenens/rökkanalens höjd över taktäckningen framgå och väderstreck för fasaden ska anges.

En kontrollplan är ett dokument innehållande ett antal punkter som ska kontrolleras under projektets gång. I kontrollplanen ska det framgå vilka kontroller som ska göras, vem som utför kontrollen och vad kontrollerna kontrolleras mot.

Om eldstad ska installeras i flerbostadshus behöver du anlita en certifierad kontrollansvarig. Den kontrollansvariga hjälper dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och är med vid arbetsplatsbesök och samråd. Kontrollansvarig skriver sedan det utlåtande som är underlag för stadsbyggnadsförvaltningens slutbesked.

I din anmälan ska du bifoga en prestandadeklaration. Prestandadeklarationen är ett dokument som intygar att eldstaden uppfyller utsläppskraven som listas i Boverkets byggregler Länk till annan webbplats.. Om du köpt en CE-märkt eldstad och rökrör så är kraven uppfyllda.

Vart hittar jag prestandadeklarationen?

Prestandadeklarationen får du av tillverkaren när du köper eldstaden.

Val av kamin

Kontakta vår energi- och klimatrådgivning för kostnadsfri hjälp inför val av kamin:

Behöver jag anlita en kontrollansvarig?

Ja, om eldstaden installeras i flerbostadshus.

Hur anmäler jag?

Du ansöker eller gör anmälan via vår e-tjänst. Där bifogar du samtidigt dina handlingar digitalt.

Ansök eller anmäl via e-tjänst

I e-tjänsten guidar vi dig genom processen steg för steg och det är lätt att följa ärendet. Du får ett mejl eller sms så fort något händer och sen får du ditt besked i e-tjänsten.

Logga in med BankID och följ stegen.

Har du frågor eller behöver hjälp med e-tjänsten?

Hör av dig till oss på Kontaktcenter så hjälper vi dig eller hänvisar dig rätt.
Ring, mejla eller besök oss i Bibliotekshuset.

Hur lång tid tar det?

4 veckor för anmälan

Normal handläggningstid för anmälan är upp till fyra veckor från det att du lämnat in en komplett anmälan.

Vänta in startbeskedet

Innan du börjar med ditt projekt behöver du ha fått ett startbesked från oss. Om ditt projekt är av enklare sort så kan du få startbeskedet samtidigt som bygglovet.

Taggar för sidan

Bygglov

Sidan uppdaterad: 2024-01-31

19 Juni 2024