Så använder du solkartan

Här är några instruktioner och förklaringar kring hur Solkartan fungerar. Hör av dig till våra energi- och klimatrådgivare om du har fler frågor.

Hitta aktuell byggnad

Börja med att söka upp aktuell byggnad i kartan: genom att navigera i kartan till rätt område eller genom att använda sökfunktionen som du hittar längst upp i kartbilden. Du kan söka på adress eller fastighetsbeteckning.

Elev mixar drinkar bakom en bardisk.

Färger ger överblick

Byggnadens färger återspeglar den genomsnittliga årliga solinstrålningen per kvadratmeter för den aktuella takytan. Färgskalan går från blått till rött – från kallt till varmt – där de rödare färgerna motsvarar en högre solinstrålning än de blå färgerna.

Klicka på en byggnad

När du klickar på en byggnad visas en informationsruta för den aktuella byggnaden. Inom Karlstad tätort visas information för den del av byggnaden du klickat på. Informationsrutan innehåller ett stapeldiagram som visar hur stor del av takytan som faller inom tre olika kategorier:

  • under 950 kWh/m2/år (mindre goda förutsättningar för solenergi)
  • 950–1000 kWh/m2/år (goda förutsättningar för solenergi)
  • över 1000 kWh/m2/år (mycket goda förutsättningar för solenergi)
Elev mixar drinkar bakom en bardisk.

Beräkna

Genom att klicka på länken Beräkna din solel- eller solvärmeproduktion öppnar du ett beräkningsverktyg som ger en fingervisning om hur mycket solel eller solvärme som är möjligt att producera på ditt tak. Verktyget visar även potentiell ekonomisk besparing samt vilken klimatnytta en solenergianläggning kan medföra.

Elev mixar drinkar bakom en bardisk.

Beräkningarna baseras på de antaganden som syns i den högra kolumnen. Värdet för inkommande solenergi utgörs initialt av värdet för hela den aktuella takytan. Genom att klicka på någon av staplarna i diagrammet används istället värdet för den aktuella delen av takytan. Du kan själv ändra alla antagna värden genom att klicka på miniräknarsymbolen ovanför beräkningsverktyget.

Resultatet av beräkningarna visas i den vänstra kolumnen. Produktion och värde baseras på aktuella antaganden. Klimatnyttan beräknas sedan utifrån en värdering av hur mycket lägre klimatbelastning den aktuella anläggningen kan medföra.

Solkartan ger en uppskattad solenergipotential

Alla värden i solanalysen baseras på övergripande modellberäkningar för hela kommunen, och inte på faktiska mätningar. Det innebär att beräkningarna inte är helt exakta och ska ses som en grov uppskattning av solenergipotential. För att få faktiska värden rekommenderar vi en mer grundlig analys på plats.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

24 Juli 2024