Arrendera mark av kommunen

Karlstads kommun har olika typer av nyttjanderätter där vi upplåter kommunal mark till privatpersoner eller organisationer mot en avgift.


Vi har bland annat bostadsarrenden, jordbruksarrenden och andra arrenden/nyttjanderätter för till exempel ledningar, idrottsändamål och mycket mer.

Bostadsarrende

Bostadsarrende heter den upplåtelseform där kommunen arrenderar ut sin mark till privatperson med fritidshus. I dag tecknar kommunen inga nya arrendeavtal, men de som finns sedan tidigare löper vidare. Här kan du läsa mer om vad som gäller för dig som har ett bostadsarrende och hur man gör en överlåtelse.

Jordbruksarrende

Vill du arrendera kommunens mark för jordbruk? Här kan du läsa vilka marker som finns tillgängliga och göra en intresseanmälan via vår e-tjänst. Din intresseanmälan innebär att vi kan höra av oss till dig när något som motsvarar dina önskemål finns ledigt.

Ansök om att nyttja/arrendera kommunal mark

I denna e-tjänst kan du ansöka om att nyttja/arrendera kommunal mark som enligt detaljplan är kvartersmark eller mark som inte är detaljplanelagd. Det vill säga mark som inte räknas som gator, torg och parker. Kommunen reglerar i detaljplaner vilka områden som ska vara allmän platsmark.

Har du frågor eller behöver hjälp med e-tjänsten?

Hör av dig till oss på Kontaktcenter så hjälper vi dig eller hänvisar dig rätt.
Ring, mejla eller besök oss i Bibliotekshuset.

Några exempel på ärenden som kan hanteras i e-tjänsten:

  • Nyttja mark intill den egna fastigheten
  • Odlingar
  • Ta över skötsel från kommunen
  • Pumphus för vatten
  • Parkering

Nyttja mark för ledningar, fiber och master

I denna e-tjänst kan du ansöka om att nyttja kommunal mark för olika typer av infrastruktur som till exempel ledningar, fiber, master och transformatorstationer.

Om du ska gräva eller borra i allmän platsmark som ägas av kommunen måste du även ansöka om grävtillstånd. Om du kommer påverka trafiken, både gående, cyklister och bilar, måste du ha en trafikanordningsplan (TA-plan).

Grävtillstånd

Trafikanordningsplan

Taggar för sidan

Kommunal mark

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

21 Juli 2024