Detaljplaner

En detaljplan är en uppgörelse mellan oss på kommunen och markägarna. Planen talar om vad som får göras inom planområdet. Här kan du ta del av våra detaljplaner och tycka till om dem.

Bygglovsenheten

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter. Våra kommunvägledare kan ge svar direkt på frågor som gäller anmälan och ansökan om bygglov samt status på ditt ärende. De hjälper också till med att beställa ritningar.

Telefontider bygglovsenheten

Bygglovsenheten nås via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00:
Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-12.00

Besöksadress

Gustaf Lovéns gata 30, Samhällsbyggnadshuset

652 26 Karlstad

Besökstider: Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-11.30

Boka gärna ditt besök i förväg.

Karta över gällande detaljplaner

Zooma i kartan eller sök på fastighetens namn för att hitta rätt.

Karta över pågående detaljplanearbeten

Zooma i kartan eller sök på fastighetens namn för att hitta rätt.

På vår webbplats Karlstad växer hittar du utförlig information om pågående arbeten i olika skeden.

Var med och påverka

Vid samrådet och i granskningsskedet har du möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanerna. Senast i granskningsskedet behöver du lämna in dina synpunkter. Om du lämnar in synpunkter efter det kan din rätt att överklaga beslutet om detaljplanen gå förlorad och planen vinner laga kraft.

Var kan jag se planerna?

Du kan se planerna direkt här på webbplatsen eller genom att gå till vår webbkarta Karlstadskartan. Inne på kartan väljer du Bygga och Bo i menyn och sedan underkategorin Samhällsplanering. Där kan du välja vilka planer du vill ska synas på kartan.

Planerna finns också presenterade i Samhällsbyggnadshuset och i Karlstadsrummet i Bibliotekshuset i Karlstad.

Se hur Karlstad växer

Just nu byggs det som aldrig förr runt om i kommunen och det planeras för ännu fler projekt. Alla detaljplaner som ska tas fram och alla som just nu är under arbete har vi samlat på webbplatsen Karlstad växer. Där kan du ta del av dem och lämna dina åsikter.

Taggar för sidan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2024-04-19

19 Juni 2024