Att anlägga ett eget avlopp

Du måste ha tillstånd från miljönämnden för att anlägga ett eget avlopp dit en vattentoalett ska anslutas. Ska du anordna en avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten, BDT, behöver du skicka in en anmälan.

Gör det här innan du ansöker

Innan du fyller i ansökan är det bra att anlita en kunnig entreprenör eller en konsult som kan hjälpa dig med förundersökningar och att ta fram de uppgifter och handlingar som behövs till ansökan. Om du samtidigt ska anordna en enskild vattentäkt bör brunnsborraren ge sina synpunkter på bland annat brunnens placering.

Tänk på att du inte får börja gräva avloppet innan du fått ditt tillstånd.

När du är klar med ansökan

När du är klar skickar eller lämnar du din ansökan till miljöförvaltningen som granskar och begär in eventuella kompletteringar. Om ansökan och handlingarna är tydliga och kompletta från början blir handläggningstiden kortare.

Berätta om dina planer för dina grannar
Om det finns grannfastigheter som berörs av att du ska göra en ny avloppsanläggning, ska fastighetsägarna informeras och få möjlighet att yttra sig. Därför är det bra om du redan i ett tidigt skede informerar dina grannar om vad du tänker göra.

Om någon del av avloppsanläggningen eller ledningar ska placeras på någon annans mark eller om renat avloppsvatten ska avledas till ett dike eller vattendrag som ligger på någon annans mark behöver du fastighetsägarens medgivande genom ett servitut.

Berätta om dina planer för dina grannar

Om det finns grannfastigheter som berörs av att du ska göra en ny avloppsanläggning, ska fastighetsägarna informeras och få möjlighet att yttra sig. Därför är det bra om du redan i ett tidigt skede informerar dina grannar om vad du tänker göra.

Om någon del av avloppsanläggningen eller ledningar ska placeras på någon annans mark eller om renat avloppsvatten ska avledas till ett dike eller vattendrag som ligger på någon annans mark behöver du fastighetsägarens medgivande genom ett servitut.

Funderar du på att behålla din befintliga slamavskiljare?

Då behöver den tömmas helt på innehåll och inspekteras så att den är tät, att väggarna är hela och att det inte finns sprickor eller rötter som växt in i brunnen. Vi rekommenderar dock alltid att du byter ut den gamla brunnen i samband med att du anlägger nytt avlopp. En bra slamavskiljare är viktig för att skydda bädden från att sätta igen och kan därmed förlänga livslängden på din avloppsanläggning. En bra brunn skyddar den efterföljande reningsbädden som du investerat i.

Invänta tillstånd innan du gräver

När allt är klart meddelar miljönämnden om du fått tillstånd för att anordna avloppsanläggningen. Ett tillstånd gäller i fem år men förfaller om arbetet med anläggningen inte börjat inom två år.

Vi tar ut en avgift för prövning och handläggning av avloppsärenden.

När avloppet är färdigt skickar du in ett intyg

När avloppet är färdigt skickar du in ett intyg om färdigställande av avloppsanläggningen till oss. Skicka även med bilder från anläggningsarbetet.

E-tjänster

Har du frågor eller behöver hjälp med e-tjänsten?

Hör av dig till oss på Kontaktcenter så hjälper vi dig eller hänvisar dig rätt.
Ring, mejla eller besök oss i Bibliotekshuset.

Taggar för sidan

Vatten och avlopp

Sidan uppdaterad: 2024-01-31

18 Juni 2024