Reningsverk

I Karlstads kommun finns nio kommunala reningsverk. Reningsverken renar avloppsvatten från cirka 90 procent av kommunens invånare. Sjöstadsverket är det största verket.

Var renas ditt avloppsvatten?

De kommunala reningsverken är Blombacka, Lindfors, Molkom, Sjöstad, Skåre, Ulvsby, Vålberg, Väse och Älvsbacka. Reningsverken renar avloppsvattnet för olika områden i Karlstad:

  • Blombackas renar avloppsvattnet från Blombacka och Högåsen.
  • Lindfors renar avloppsvatten från Lindfors tätort.
  • Molkoms renar avloppsvatten från Molkoms tätort.
  • Sjöstadsverket renar avloppsvatten från Karlstads tätort, Alster och
  • Skattkärr.
  • Skåres renar avloppsvatten från Skåre och Hynboholm.
  • Ulvsbys renar avloppsvatten från Vallargärdet.
  • Vålbergs renar avloppsvatten från Vålberg, Edsvalla och Norsbron.
  • Väses renar avloppsvatten från Väse tätort.
  • Älvsbackas renar avloppsvatten från Älvsbacka.

Sjöstadsverket renar avloppsvatten från invånare och industrier i Karlstads tätort, Alster och Skattkärr. När vattnet är färdigrenat kan det släppas ut till Klarälven och Vänern. Sjöstadsverket kan ta emot avloppsvatten från motsvarande 97 000 personer. Det ligger vid Klarälvens östra fåra och byggdes 1970. De första åren fanns bara mekanisk och biologisk rening. Senare har kemisk rening byggts. Den biologiska reningen tar bland annat hand om kväve.

Tar hand om slam från alla reningsverk

Sjöstadsverket tar hand om slam från alla Karlstads kommuns reningsverk och från enskilda avlopp. I reningsprocessen av avloppsvattnet bildas slam som rötas i rötningsanläggning. Vid rötning av slammet bildas biogas. Biogasen renas till miljövänlig fordonsgas i kommunens egen anläggning bredvid Sjöstadsverket. Fordonsgasen kan du tanka i din bil i en mack på Våxnäs.

330 kilometer avloppsledningar

Till Sjöstadsverket leder runt 330 kilometer avloppsledningar. För att avloppsvattnet ska komma fram till Sjöstadsverket måste det pumpas i runt 75 pumpstationer.

Hur renas avloppsvattnet?

Det finns en stor variation på tekniska lösningar men all rening av avloppsvatten omfattar mekanisk, biologisk och kemisk rening i olika steg.

Den mekaniska reningen börjar med ett rensgaller. På rensgallret fastnar toapapper och skräp. Detta grovrens bränns och blir till fjärrvärme. Därefter är det dags för sandfånget, där tyngre partiklar (till exempel sand) som smitit genom rensgallret, sjunker till botten.

I den biologiska reningen äter en mängd mikroorganismer upp det syreförbrukande materialet i avloppsvattnet, till exempel avföring. Mikroorganismerna blir flera och mera aktiva när de får tillgång till mycket syre i luftningsbassänger.

Efter luftningen ska mikroorganismerna skiljas från vattnet i en mellansedimenteringsbassäng. Här sjunker slammet med mikroorganismer till botten. Skrapor samlar ihop slammet. Den största delen av slammet pumpas tillbaka till luftningsbassängen. Här kan mikroorganismerna på nytt äta inkommande syreförbrukande material. En mindre del av slammet lämnar reningsprocessen. Det hamnar då i ett slamlager. Det allt renare vattnet fortsätter mot den kemiska reningen.

I den kemiska reningen droppas en fällningskemikalie i vattnet. Fällningskemikalien ska ta hand om de föroreningar, framför allt fosfor, som finns kvar i vattnet. Fällningskemikalien bildar små klumpar, som kallas flockar, med föroreningarna. Flockarna är tyngre än vatten, så de sjunker till botten som slam i en slutsedimenteringsbassäng. Slammet skrapas ihop och pumpas till en slamficka.

Slammet är en restprodukt från reningen av avloppsvattnet. Det används för att göra fordonsgas. Det slam som blir kvar efter fordonsgasen har framställts används som gödsel och sprids på åkermark. Läs mer om slam här.

Studiebesök

Du och din skolklass, förening med mera kan besöka Sjöstadsverket i Karlstad eller reningsverken i Skåre, Vålberg eller Molkom. Vi tar emot studiebesök från grupper i alla åldrar från mellanstadiet och uppåt.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

20 Maj 2024