Chef i Karlstads kommun

Som chef i koncernen Karlstads kommun har du en viktig roll och ett stort ansvar, inte bara för dig själv utan även för verksamheten och dina medarbetare. Vi vill att du ska trivas på jobbet, känna dig trygg i ditt ledarskap och få möjlighet att kontinuerligt utveckla dig och din kompetens.

Vi arbetar på många olika sätt för att du som chef ska få de bästa förutsättningarna för att lyckas i din chefsroll. Under dina första år som ny chef i koncernen genomförs ett antal olika introduktionsaktiviteter och utbildningsinsatser.

Ett viktigt uppdrag väntar på dig!

Förskolechef Gudrun Jalalian berättar om sitt uppdrag och hur hon skiljer på att vara chef och ledare.

Utvecklas hos oss

Som chef i Karlstads kommun har du över 350 chefskollegor och vi erbjuder olika möjligheter till kompetensutveckling. Som chef kan du till exempel få individuell coaching eller handledning i grupp och du kan gå olika utbildningar inom till exempel arbetsmiljö, juridik och it.

Två gånger om året samlas alla chefer i kommunens förvaltningar och bolag på gemensamma ledardagar för att få inspiration i viktiga samhälls-, ledarskaps- och verksamhetsfrågor.

Ledarskap i Karlstads kommun

Vi vill att våra chefer ska ha god kännedom om områden som är viktiga för att kunna utöva ett gott chefs- och ledarskap, därför ska alla nya chefer gå programmet Ledarskap i Karlstads kommun. Programmet ger dig verktyg och kunskap som du kan använda för att få en så bra start som möjligt i din ledarroll.

Program för intern ledarförsörjning

I koncernen har vi ett program för intern ledarförsörjning som handlar om att ta tillvara på och utveckla personer som är intresserade av att arbeta som chef och ledare i framtiden. Att delta i programmet innebär inte att man automatiskt får en chefsposition, men det innebär att man anses särskilt lämplig att söka lediga enhetschefstjänster hos oss.

Träffa några av dina chefskollegor

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

21 Juli 2024