Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Bild över centrala Karlstad, Sandgrund och Klarälven samt texten "Karlstads kommuns vision" i märke.
Karlstads kommuns vision är att alla ska ha ett bättre liv i solstaden.

Karlstads kommuns vision är att alla ska ha ett bättre liv i solstaden.

Vision och värdegrund

Karlstads kommun har en tydlig vision och vår värdegrund lever i vardagen. Kommunens strategiska plan hjälper oss att arbeta i rätt riktning.

Ett bättre liv i solstaden

Vår vision, Ett bättre liv i solstaden, ger en gemensam bild av vår framtid. Karlstad ska vara en attraktiv kommun där människor väljer att leva, verka, bo och utvecklas. Vi vill att livet i Karlstad ska vara bättre, och vi ska utgå från vad människor behöver för att kunna ha ett bra liv.

Karlstads kommun ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, men också för samhällsplanering, renhållning, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Här finns över 8000 medarbetare som hjälps åt. Över 96 000 medborgare är beroende av vårt arbete.

Vi är till för Karlstadsborna

Vår värdegrund sammanfattas i orden Vi är till för Karlstadsborna. Den är gemensam för kommunens alla verksamheter och den är vår kompass. Den talar om hur vi medarbetare ska förhålla oss till vårt uppdrag och varandra.

Strategisk plan

I kommunens strategiska plan finns mål som visar vad vi behöver göra för att visionen ska uppnås. De prioriterade målområdena följs upp regelbundet så vi stämmer av att vi gör rätt saker för Karlstadsborna. Läs mer om den strategiska planen.

En glad sol

I vårt utvecklingsarbete hämtar vi inspiration från berättelsen om Sola i Karlstad. Hon heter Eva-Lisa Holtz och var en glad och driftig servitris som levde i här på 1700-talet. Vi är stolta över att i dag ha en glad sol som kommunsymbol och hoppas du också ska uppleva växtkraften, värmen och gästfriheten.

Sidan publicerad: 2023-05-05

Sidan uppdaterad: 2024-06-13

Hittade du det du sökte på sidan?