Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Foto: Linn Malmén

Förmåner

Hos oss får du ett viktigt och meningsfullt arbete. Vi erbjuder dig trygga anställningsvillkor, kollektivavtal och försäkringar. Men du får också ta del av andra fina förmåner.

Två kvinnor vandrar bland klippblocken i I2-skogen.
Foto: Linn Malmén

Våra medarbetare har tillgång till friskvårdscentret Haga Motion. Det är ett exempel på förmånerna. Ett annat är vårt personalstödsprogram som ger anonym telefonrådgivning i både arbetsrelaterade och privata frågor.

Villkoren kan se lite olika ut beroende på om du arbetar i någon av kommunens förvaltningar eller i ett kommunalt bolag.

Balans i livet

Generöst med semester

Som anställd hos oss har du minst 25 semesterdagar per år. Från den dagen du fyller 40 år får du 31 semesterdagar och från och med att du fyller 50 år får du 32 semesterdagar. Som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår.

Semesterväxling - extra lediga dagar

Karlstads kommun har ett lokalt kollektivavtal som ger möjlighet för medarbetare inom vissa verksamheter att byta semesterdagstillägg mot extra lediga dagar med lön, så kallad semesterväxling.

Möjlighet till flexibel arbetstid

Många av våra verksamheter är i gång dygnet runt, andra verksamheter har kontorstider.

På vissa arbetsplatser har våra medarbetare flexibla arbetstider. Det innebär att du inom ramen för flextidsavtalet själv bestämmer när du vill börja och sluta arbetsdagen, med hänsyn till verksamhetens krav. Många av oss arbetar dock mer traditionellt och har fasta scheman.

Möjlighet till distansarbete

Vi vill göra det enkelt för dig att kombinera arbetsliv och privatliv. Om dina arbetsuppgifter och verksamheten tillåter kan du därför få möjlighet till att arbeta på distans.

En del av våra verksamheter kräver dock en hög närvaro på huvudarbetsplatsen där distansarbete inte är möjligt.

Föräldraledighet och föräldrapenningtillägg

Föräldraledighetslagen ger dig rätt att vara föräldraledig på heltid eller deltid.

Som anställd hos oss får du också ett föräldrapenningstillägg när du är föräldraledig. Tillägget motsvarar tio procent av din kalenderdaglön. För att få tillägget måste du ha haft en sammanhängande anställning i koncernen Karlstads kommun minst 180 dagar före ledigheten.

Trygga anställningsvillkor

Vi tar ansvar och du har trygga anställningsvillkor, kollektivavtal och försäkringar.

Pension

Varje år betalar koncernen Karlstads kommun in pengar till din tjänstepensionsförsäkring.

Pensionsavgiften beräknas i procent av din lön. Pengarna betalas till en pensionsförsäkring vid ett försäkringsbolag som du själv väljer.

Du kan tidigast gå i pension vid 63 års ålder.

Vi har olika flexibla pensionslösningar för att underlätta kompetensförsörjning, generationsväxling och för att underlätta för dig som vill jobba högre upp i åldrarna.

Försäkringar

Som anställd i koncernen Karlstads kommun har du via våra kollektivavtal ett försäkringsskydd som kompletterar det grundskydd som du har genom andra försäkringar.

Du har till exempel:

  • arbetsskadeförsäkring
  • sjuk- och dödsfallsförsäkring
  • olycksfallsförsäkring
  • tjänstereseförsäkring

Din hälsa är viktig för oss

Hyra personalcykel eller personalbil

Alla tillsvidareanställda kan förmånligt hyra en personalcykel och miljöbil för privat bruk genom ett bruttolöneavdrag.

Visste du att Karlstad är utsedd till bästa mellanstora cykelkommun? Det är Cykelfrämjandet som gör rankingen och ger poäng till kommunerna för vilka satsningar de gör för att öka cyklandet.

Hälsa och motion

Karlstads kommun har ett eget friskvårdscenter, Haga Motion, som erbjuder bland annat styrketräning, spinning, gympa och massage.

I samarbete med vår företagshälsovård arbetar vi främjande och förebyggande och vi har ett personalstödsprogram där våra medarbetare kan få anonym telefonrådgivning i både arbetsrelaterade och privata frågor.

Vill du vara med i ett motionslopp som till exempel Karlstads Stadslopp, Energiruset, Vårruset eller Tjurruset så bjuder kommunen på anmälningsavgiften.

Alla våra medarbetare kan få ett friskvårdsbidrag på minst 3 000 kronor per år (gäller 2023).

Möjlighet att hyra rum på Tjörn och stuga i Sälen

För dig som vill semestra på västkusten eller i fjällen finns möjlighet att hyra rum på semesteranläggningen Sunna på Tjörn eller hyra stuga vid Gruvens Fäbod i Sälen.

Utvecklas i arbetslivet

Intern rörlighet

Koncernen Karlstads kommun är en av Värmlands största arbetsgivare och detta ger möjlighet till intressanta utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare.

Du har möjlighet att använda vår interna intressebank för att visa ditt intresse för att hitta en ny utmaning i organisationen.

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling är jätteviktigt och sker inom alla våra yrken.

Din kompetens utvecklas i det dagliga arbetet, i dialog med chef och kollegor, via konferenser, nätverksträffar eller genom utbildning. Vi delar också med oss och sprider goda exempel.

I kommunen finns till exempel ett gemensamt introduktionsprogram, medarbetarutbildning och utbildningar för nyblivna och erfarna chefer.

Det finns också kurser inom till exempel juridik och arbetsmiljö och vi arrangerar regelbundet olika öppna föreläsningar.

Är du intresserad av att utveckla ditt ledarskap och kanske börja arbeta som chef kan du söka till vårt eget ledarskapsprogram.

Sidan publicerad: 2023-02-09

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?