Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Ökad digitalisering är en förutsättning för vår välfärd

Vi behöver hitta fler digitala lösningar för att kunna leverera välfärd i framtiden, säger Sandra Eriksson. Hon menar att kommunen spelar en superviktig roll i utvecklingen av samhället, som innovationsdrivande aktör.

Kvinna ler mot kameran.

Sandra Eriksson är chef på avdelningen för digital utveckling och innovation på kommunledningskontoret. När hon ska beskriva sig själv med tre ord väljer hon driven, engagerad och nyfiken. Egenskaper som är en tillgång i arbetet med att leda och stödja koncernen i att tänka nytt kring digital utveckling.

– Avdelningen ska fungera som en brygga och en motor mellan koncernens verksamheter och IT när det gäller innovation och digitalisering, säger Sandra Eriksson.

Avdelningens medarbetare är ofta bollplank för digital utveckling i koncernens verksamheter. Just nu tas också en gemensam modell för koncernen fram.

– Det händer så mycket kopplat till digital utveckling i så många verksamheter i Karlstads kommun. Det är väldigt positivt! Men vi behöver bygga ihop det på en övergripande nivå för att bidra till ännu mer värde och nytta, och ännu smartare tjänster för Karlstadsborna.

En viktig fråga för avdelningen är att utveckla bilden av hur vi ser på digitalisering. Många ser det mest som ett verktyg för att göra saker mer effektivt. Men det är mer än så.

– Ökad digitalisering av kommunens verksamheter är en förutsättning för att vi ska kunna leverera attraktiv välfärd även i framtiden. Vi blir fler kommuninvånare och vi blir allt äldre. Fler behöver skola, vård och omsorg samtidigt som de i arbetsför ålder minskar. Digitalisering, rätt använd, är en möjliggörare.

Sandra Eriksson menar också att vi behöver prata om varför vi digitaliserar och fundera över vad vi vill uppnå.

– Digitaliseringen är inget självändamål. Den är ett verktyg för att vi ska nå våra mål och uppdrag. Vi ska alltid jobba utifrån ett behovs- och användarperspektiv – vad är det Karlstadsborna behöver? Och vad behöver vi som koncern? Tekniken är en del av digitaliseringen, men väldigt mycket handlar om att förstå och agera på våra egna och omvärldens behov och att kunna omsätta det i värdeskapande lösningar. Att hela tiden stärka och utveckla vår innovationsförmåga spelar en oerhört viktig roll.

Efter många år i andra branscher sökte hon sig till kommunen för att få vara med och driva digital utveckling från ett nytt håll.

– Jag kommer närmast från privat sektor men har alltid arbetat nära kommuner och annan offentlig verksamhet, framför allt på nationell nivå. Jag ville komma närmare medborgarna och kommunens frågor, och tycker att kommunen har en superviktig roll i utvecklingen av samhället – mycket viktigare än vad många kanske tror. Jag ser kommunen som en innovationsdrivande aktör. Vi har komplexa behov som vi behöver möta tillsammans med andra. Vi kan exempelvis bidra till utvecklingen av en mer efterfrågestyrd marknad.

På frågan vad hon tycker är roligast med att vara chef för just den här avdelningen svarar hon:

– Att avdelningen ligger i framkant i tänket att gifta ihop digitalisering och innovation för att utveckla Karlstads kommuns verksamheter. Det är roligt att få forma, utveckla och leda det arbetet. Mina medarbetare gör ett grymt jobb varje dag och jag är stolt över den förändringsresa vi gör tillsammans med alla andra där ute i koncernen!

Fakta

Namn: Sandra Eriksson

Arbetar som: Chef för avdelningen för digital utveckling och innovation

Förvaltning: Kommunledningskontoret

Ålder: 42 år

Familj: Två barn, "...eller ungdomar får jag väl säga nuförtiden".

Bor: Hammarö

Fritidsintressen: "Många! Träning och motion, utomhusliv – försöker vara ute så mycket som möjligt. Jag har provat många olika sporter, nu under pandemin blev jag biten av golf. Jag gillar mat och resor, Italien och Japan är favoriter. I Japan, där jag vistats mycket både i jobb och privat, har jag fått ta del av en kultur som skiljer sig mycket från den svenska. Exempelvis i relationen till våra äldre och i utvecklingen och användningen av välfärdsteknik."

Sidan publicerad: 2023-04-14

Sidan uppdaterad: 2024-06-13

Hittade du det du sökte på sidan?