Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Vi måste samverka för att göra fantastiska saker tillsammans

–Vi har stora möjligheter att styra genom upphandling, säger Jenny Sundén. Med social ansvarsfull upphandling kan vi bidra till att skapa ett mer inkluderande och jämlikt samhälle där vi minskar utanförskap.

Kvinna ler mot kameran.

Karlstads kommun köper varor och tjänster för tre miljarder kronor varje år. Det är mycket pengar och det finns stora möjligheter att ytterligare öka nyttan för de pengarna. Exempelvis genom att använda offentlig upphandling som ett strategiskt verktyg.

–Med ett strategiskt inköpsarbete som ställer hållbarhetskrav i upphandlingar kan vi bidra till en snabbare omställning. Med min tjänst kan vi ta ett större grepp om hållbarhet i våra upphandlingar och verkligen se om det ger effekt, säger Jenny Sundén.

Strategiskt verktyg för ökad samhällsnytta

Social ansvarsfull upphandling innebär att kommunen använder upphandling som ett arbetsmarknadsverktyg och kan skriva särskilda kontraktsvillkor om sysselsättning. Tanken är att involvera våra leverantörer i att anställa personer som behöver hjälp att komma ut i arbete och på så vis bidra till att skapa ett mer socialt hållbart Karlstad. Det kan exempelvis vara personer med funktionsvariation, nyanlända och långtidsarbetslösa.

–Mitt jobb är att fungera som ett nav och ge stöd i processen. Social ansvarsfull upphandling bygger på samverkan mellan oss som upphandlare, leverantörer och ansvariga för verksamheten inom exempelvis arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Huvudsyftet är att fler Karlstadsbor ska ha möjlighet till en meningsfull vardag och ett självständigt liv, fortsätter Jenny.

Resor och engagemang födde drivet att göra skillnad

Jennys intresse för hållbarhet och miljö kommer från de resor hon har gjort och allt hon upplevt. Hon har bott utomlands en del och sett hur andras insatser och engagemang kan förbättra för människor och miljö. Det startade intresset för att göra skillnad och bidra till något bättre.

Idag arbetar hon som hållbarhetssamordnare på inköpsavdelningen på kommunledningskontoret. Hennes tjänst är ny och har stort fokus på just hållbarhet i upphandlingar. Vi är bra på de här frågorna inom kommunen, berättar Jenny. Men det har handlat mycket om miljö, till exempel fossilfria transporter, ekologisk mat och giftfria leksaker. Vi behöver få med fler perspektiv som exempelvis cirkulär ekonomi och socialt företagande - helt enkelt bli skarpare i vårt hållbarhetsarbete.

–Det finns så mycket driv och kompetens i kommunen. Vid upphandlingar handlar det om att vara ett team, hela tjänsten bygger på samverkan och att vi arbetar koncernövergripande. Vi måste samverka för att göra fantastiska saker tillsammans.

Fakta

Namn: Jenny Sundén

Ålder: 37

Bor: Viken

Det bästa med mitt jobb: Samverkan

Yrke: Hållbarhetssamordnare

Arbetsplats: Upphandlingsavdelningen på kommunledningskontoret (som den 1 januari, 2023 bytte namn till inköpsavdelningen)

Fritidsintressen: Vandra i fjällen, pyssla och baka.

Dold talang: Bakar grymma semlor

Sidan publicerad: 2023-04-14

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?