Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Vi ansvarar för cirka 6 500 elevers utbildning inom gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning på grundskole- och gymnasienivå, yrkeshögskola samt svenska för invandrare. Vi genomför också uppdragsutbildning till företag, myndigheter och organisationer.

Våra verksamheter

Gymnasieelever som just tagit studenten

Gymnasieskola

Gymnasieskolan är till för dig som har slutat grundskolan och är under 20 år. I Karlstads kommun finns flera olika gymnasieskolor och program.

Två personer står och pratar

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen i Karlstads kommun erbjuder flera olika typer av utbildningar och kurser exempelvis svenska för invandrare (sfi).

"Mat i magen – inte i soptunnan"

Läs mer om varför fransmannen Alain gillar att jobba med skolmat och varför han av misstag hamnade i Karlstad.

Kostchefen Alain

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utses av kommunfullmäktige.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för Karlstads kommuns utbildningsverksamhet när det gäller gymnasieskola, gymnasiesärskola grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare (sfi) samt yrkeshögskola.

Ordförande är Anders Peterson (C), 1:e vice ordförande är Fredrik Roos (KD), 2:e vice ordförande är Liselotte Siivonen (S).

Filmer från våra verksamheter

Vad tycker eleverna?

Hur kan dagarna se ut på en av våra gymnasieskolor, Nobelgymnasiet? Hör eleverna själva berätta.

Anpassad gymnasieskola

Är du intresserad av att arbeta inom den anpassade gymnasieskolan, se mer av verksamheten här.

Jobba som kock

Att jobba som kock betyder att du får arbeta kreativt med lokala råvaror, nära kontakt med matgästerna och härliga kollegor.

Besök en av våra gymnasieskolor

Här får du besöka Sundsta-Älvkullegymnasiet och inriktningen mediacreator, estetik och media.

Sidan uppdaterad: 2023-06-01

Hittade du rätt information på sidan?