Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen arbetar med att förbättra kommunens egna miljöarbete och att stötta Karlstadsbor och företag att minska sin påverkan på miljön och följa de lagkrav som finns. Vi gör provtagningar och mätningar för att beskriva luft- och vattenkvalitet och följa upp miljöåtgärder. Vi utövar även tillsyn och kontroll enligt bland annat livsmedelslagstiftningen, miljöbalken och strålskyddslagen.

Miljöförvaltningens verksamhetsområden

Miljöförvaltningen består av ett 40-tal medarbetare uppdelade i två avdelningar; tillsynsavdelningen och miljöstrategiska avdelningen. Tillsynsavdelningen är i sin tur uppdelad i tre team: livsmedel, hälsoskydd och miljöskydd.

Exempel på yrken

Miljöstrateg, miljösamordnare, livsmedelsinspektör, energirådgivare, miljö- och hälsoskyddsinspektör, projektledareTre personer i en båt med mätutrustning

Tillsyn

Vårt uppdrag är att kontrollera att lagstiftningen efterlevs. Det innebär bland annat att tillsynsavdelningen arbetar med handläggning av ansökningar och anmälningar enligt lagstiftningen, men också med tillsyn och kontroll av verksamheter.

I arbetet med miljöövervakning ingår provtagningar och mätningar för att beskriva luft- och vattenkvalitet och följa upp miljöåtgärder.

Två bussar som möts

Miljöstrategiskt arbete

Miljöförvaltningens miljöstrategiska avdelning jobbar med frågor inom miljö, klimat och hållbara livsstilar. Vi har uppdraget att samordna och stödja det miljöstrategiska arbete internt i koncernen Karlstad kommun. Vi arbetar för att skapa intresse och motivation för ökad miljöanpassning och sprida kunskap om miljö- och livsstilsfrågor.

Kvinna i svarta arbetskläder står i ett kök med en termometer i en kastrull.

Jobbet som livsmedelsinspektör

Vad gör man egentligen när man jobbar som livsmedelsinspektör och vad innebär det? Vi bad en av våra medarbetare Cecilia Lundqvist att berätta lite om sitt yrke.

Henric Barkman

Jobbet som miljöstrateg och projektledare

Vad innebär det egentligen att vara projektledare på miljöförvaltningen? Vi bad en av våra medarbetare Henric Barkman att berätta om sitt jobb som miljöstrateg och projektledare.

Sidan uppdaterad: 2024-06-13

Hittade du det du sökte på sidan?