Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Socialtjänsten är det yttersta skyddsnätet för kommunens medborgare. Vi finns för dem som tillfälligt eller under en längre period behöver stöd eller hjälp.

Vår verksamhetsidé

  • Här sker möten för livet.
  • Vi vill att alla medborgare ges möjlighet att leva, växa och utvecklas.
  • Vårt engagemang bygger vi på kunskap, arbetsglädje och stolthet.
  • Tillsammans gör vi skillnad!

Vi ansvarar för kommunens arbetsmarknadsfrågor och omsorg och service för individer och familjer. Vi har även ansvar för: mottagning av ensamkommande barn och unga och nyanlända, tolkservice, socialpsykiatri, familjerättsliga frågor, budget- och skuldrådgivning, boutredning, samt tillstånds- och tillsynsmyndighet för alkohol och tobak.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen är funktionsindelad med fyra avdelningar och en stab; avdelningen för nyanlända, avdelningen för integration, försörjning och arbete, familjeavdelningen och vuxenavdelningen.

Våra största yrkesgrupper är socionom, behandlingsassistent och boendestödjare.

Är du nyfiken på att jobba hos oss?

Våra lediga tjänster hittar du under ”Lediga jobb”. Länk till annan webbplats.

Vi erbjuder nu två traineetjänster som socialsekreterare. Detta ger dig möjlighet till en längre, bredare och en mer flexibel/individuell start som socialsekreterare.

Som trainee erbjuds du en bredd av verksamheter inom socionomyrket och kommer att få utföra arbetsuppgifter i olika perioder på våra tre olika avdelningar, Avdelningen för integration, försörjning och arbete, Familjeavdelningen och Vuxenavdelningen. Du får en tillsvidareanställning som börjar med en traineeperiod som är från 1 september till 30 april, totalt 8 månader. Under traineeperioden kommer du också att erbjudas olika basutbildningspaket.

Ta chansen att lära dig ett jobb som är viktigt på riktigt!

Arbetsuppgifter

Traineeperioden är uppdelad i 10 veckors perioder på respektive avdelningen för ekonomiskt bistånd, familjeavdelningens utredningsenheter samt vuxenavdelningens utredningsenheter. På detta sätt erbjuder vi en god insyn i vilka olika jobb som finns i förvaltningen.

Du får en coach som har det övergripande ansvaret för individuell plan och uppföljning för hela din traineeperiod. Du kommer också introduceras och handledas av erfaren socialsekreterare på varje avdelning som succesivt leder in dig i de jobb som finns på respektive enhet.

Kvalifikationer

Du är klar med socionomexamen och har upp till ett års erfarenhet i socialt arbete.

B-körkort för manuell växellåda är ett krav.

Vi söker dig som är nyfiken på bredden av arbetsuppgifter en socialtjänst har att erbjuda och kan se en framtid inom Karlstads kommun. Som person är du trygg i dig själv och kan anpassa dig efter olika situationer. Du är bra på att samarbeta, har förmåga att arbeta självständigt och kan uttrycka dig i tal och skrift. Innan vi kan erbjuda dig en anställning begär vi att få se ett utdrag från polisens belastningsregister.


Våra vanligaste yrken: Socionom

Som socionom har du möjlighet att arbeta inom många olika yrken inom det sociala området. Gemensamt för dessa yrken är att du arbetar med människor i olika skeden av livet. Ofta möter du människor i svåra situationer. Socialsekreterarna hos oss utreder och handlägger ärenden enligt socialtjänstlagen, lagen om vård av unga och lagen om vård av missbrukare. De arbetar också med rekrytering och utredning av kontaktfamiljer, familjehem och särskilt förordnade vårdnadshavare.

Martin Lundgren

Martin Lundgren

”Det roligaste med mitt arbete är kontakten med människorna. När man lyckas skapa ett samarbete med både barn och föräldrar. Det gäller att hela tiden fokusera på det som är bra. Som socialsekreterare möter man ofta människor och livsöden som berör.”

Läs mer om att arbeta som socionom: https://www.framtid.se/yrke/socionom Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

” Vi har bra kollegor, samarbeten, trygghet och engagemang - det är kul att gå till jobbet!”

Träffa Linnea, Victor och Maria som berättar om hur det är att jobba som socialsekreterare i Karlstads kommun.

Våra vanligaste yrken: Behandlingsassistent

Som behandlingsassistent eller socialpedagog arbetar du med människor som har sociala problem av olika slag. Jobbet är ofta psykiskt krävande, men det är ett arbete som ger mycket tillbaka för den som vill engagera sig i andra människor.

Helene Hjärtquist

Helene Hjärtquist

”Jag stöttar människor som bor i egen lägenhet till att bli mer självständiga i sin vardag. Vi jobbar jag-stärkande och hjälper varje person att hitta sina förmågor och att anpassa stödet efter det. Det bästa med jobbet är att jag får träffa mycket människor och att den ena dagen inte är den andra lik. Så länge jag utvecklas i mitt yrke kommer jag att jobba kvar!”

Läs mer om att arbeta som behandlingsassistent:
https://www.framtid.se/yrke/behandlingsassistent Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Våra vanligaste yrken: Boendestödjare

Som boendestödjare arbetar du med att stödja, motivera och stimulera individens egen förmåga att utföra aktiviteter i det dagliga livet, samt skapa förutsättningar till ett aktivt och meningsfullt liv.

Anja Kortzon

Anja Kortzon

”Jag har jobbat på flera boenden inom missbruk och psykisk ohälsa. Just nu jobbar jag som boendehandledare. Via socialsekreterare hjälper jag klienter att få boende och boendestöd, med målet att i framtiden få en egen lägenhet med eget hyreskontrakt. Det bästa med jobbet är för mig självklart; människorna! Att få hjälpa till, kunna underlätta och ge ny energi gör mig glad. Ibland kan de små framstegen vara viktigare än de stora!”

Läs mer om att arbeta som boendestödjare:
https://www.framtid.se/yrke/boendestodjare-boendeassistent Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad: 2023-05-22

Hittade du rätt information på sidan?