Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Ett äldre par går med käpp och rollator tillsammans med personal från hemtjänsten

Vård- och omsorgsförvaltningen

Välkommen till några av Karlstads viktigaste jobb. Hos oss gör du skillnad och skapar en meningsfull vardag för andra Karlstadsbor.

Vår verksamhet är riktad mot äldre och personer med funktionsnedsättning. Här kan du bland annat jobba inom hemtjänst, hälso- och sjukvård, trygghetsboende, vårdboende, funktionsstöd och bistånd. Vi har omkring 2 000 medarbetare. Vi erbjuder allt ifrån extrajobb till tillsvidaretjänster.

Exempel på yrken

Arbetsterapeut, biståndsbedömare, distriktssköterska, fysioterapeut, sjuksköterska, stödassistent, LSS-handläggare, undersköterska, vårdbiträde.

Våra verksamheter

{"X":0.085,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Hemtjänst

Hemtjänsten träffar kunderna i deras egna hem och stöttar dem att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Exempel på yrken är undersköterska, vårdbiträde, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut.

{"X":0.235,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Biståndskontoret

Biståndskontorets grunduppdrag är att ansvara för att myndighetsutövning inom äldre- och handikappomsorgen handläggs på ett rättssäkert sätt. Här jobbar bland annat avgiftshandläggare, biståndsbedömare, controller, LSS-handläggare, medicinskt ansvarig sjuksköterska och upphandlingsledare.

{"X":0.0225,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Hälso- och sjukvård

Karlstads kommuns hälso- och sjukvård ska ge en god och säker vård på lika villkor. Arbetsmetoderna ska vara hälsofrämjande, förebyggande, rehabiliterande och stärka självständigheten. Patienten ska ses som en del i teamet och ska stödjas i att utföra sin egen vård. Här samarbetar sjuksköterskor, distriktsjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

{"X":0.1925,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Funktionsstöd

Funktionsstöd ansvarar för de verksamheter som vänder sig till personer med funktionsnedsättning som omfattas av lagen LSS. Här jobbar bland annat stödassistent, arbetsterapeut, fysioterapeut och sjuksköterska.

{"X":0.25,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Trygghetsboende

På våra trygghetsboenden bor personer som har kroppsliga besvär och sjukdomar och inte längre kan få tillräcklig vård och omsorg hemma. Här jobbar bland annat undersköterska, vårdbiträde, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut.

{"X":0.15,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Förvaltningsledning

Förvaltningsledningskontoret består av staber för ekonomi, HR, kommunikation och utveckling. Här jobbar bland annat ekonom, HR-specialist, IT-strateg, kommunikatör, löneadministratör, sekreterare, systemförvaltare, säkerhetssamordnare och utvecklingsledare.

{"X":0.11,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Vårdboende

På våra vårdboenden bor personer som har stort behov av vård och stöd, till exempel på grund av demens eller långtidssjukdom. Här jobbar bland annat undersköterska, vårdbiträde, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut.

{"X":0.1425,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Uppdrag

Vill du göra en insats och stödja personer med funktionsnedsättning? Då kan ett uppdrag som ledsagare, kontaktperson, avlösare eller korttidsfamilj vara något för dig.

Lär känna några av våra medarbetare

Sidan uppdaterad: 2024-06-13

Hittade du det du sökte på sidan?