Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Väx och utvecklas hos oss

{"X":0.0725,"Y":0.0,"Width":0.8625,"Height":1.0}

Det finns många möjligheter att utvecklas hos oss. Karlstads kommun är en stor arbetsgivare och det finns därför möjlighet att byta arbetsuppgifter eller tjänst inom organisationen. Vi är en lärande organisation som lär av varandra i vårt dagliga arbete.

Att få möjligheten att byta arbetsplats kan vara väldigt utvecklande och något som vi uppmuntrar. Vi främjar intern rörlighet och har en intressebank där du som medarbetare kan lämna din intresseanmälan om du är intresserad av att byta jobb inom koncernen. Du har även möjlighet att träffa en certifierad coach för att prata om just din utveckling, karriär och jobb.

För dig som är intresserad av att utvecklas inom ledarskap finns det möjlighet att antas till vårt interna chefsutvecklingsprogram. Vi tycker att det är viktigt att vi har bra chefer och ledare hos oss och kompetensutvecklar kontinuerligt våra chefer.

Att bli chef är inte enda sättet att utvecklas karriärmässigt hos oss. Det finns möjligt att specialisera sig inom ett specifikt område. Kanske vill du dela med dig av din kunskap och erfarenhet och handleda kollegor eller praktikanter?

Du har årligen utvecklingssamtal tillsammans med din chef där ni gemensamt tar fram en utvecklingsplan för dig.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida