Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Välfärdsteknik

Kvinna ler mot kameran.

För oss är det viktigt att ligga i framkant gällande modern teknik och digitala lösningar, både för kunder och för våra medarbetare.

Vi tycker att det är både spännande och roligt att våga testa ny teknik. Vi är dock noga med att testa nya arbetssätt och ny teknik tillsammans för att säkerställa att det vi inför skapar värde både för våra medarbetare och för våra kunder.

Vi har infört tillsyn via trygghetskamera, ätrobot och dusch- och torkbidé som valbar tjänst. Vi kan också erbjuda en läkemedelsdoserare och testar för tillfället en intelligent dusch.

I våra visningsmiljöer visar vi upp olika välfärdsteknologiska tjänster och smarta lösningar som ökar självständigheten och tryggheten av att bo hemma.

Sidan uppdaterad: 2024-06-13

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida