Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret arbetar på kommunstyrelsens uppdrag med att leda, styra och följa upp kommunens verksamhet samt ge råd och stöd till kommunens olika förvaltningar och bolag.

Kommunledningskontorets verksamhetsområden är ekonomi- och verksamhetsstyrning, tillväxt, kommunikation, utveckling och HR. Inom förvaltningen finns även överförmyndarkansliet. Kommunledningskontoret har cirka 250 medarbetare.

Exempel på yrken

Samhällsplanerare, ekonom, kommunikatör, HR-strateg, jurist, kommunvägledare, näringslivsutvecklare, controller, upphandlingskonsult och IT-projektledare.

Träffa några av kommunledningskontorets medarbetare

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?