Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Kvinna sitter bakom ett skrivbord och ler mot kameran.

Malin är spindeln i nätet som jobbar för tydliga beslut

Malin Ronnby är stadssekreterare på kommunledningskontoret och håller ordning på administrationen kring politiska möten och beslut. På fritiden är hon en passionerad stickningsnörd och känd som Instagramprofilen @mammaconda.

Karlstads kommuns två stadssekreterare delar på att sköta administrationen åt kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt kommunlednings- och tillväxtutskotten. De ansvarar även för administrationen för det kommunala bolaget Karlstads Stadshus AB.

– Att hålla i ett par möten i månaden – hur svårt kan det vara? säger hon och skrattar.

Arbetet handlar om mycket mer än att se till att kallelser till möten skickas och att protokoll skrivs. Till stor del ägnar Malin sin tid åt att vara spindeln i nätet för ärenden, hela vägen från att en politisk motion skrivs fram till att ett beslut tas i kommunfullmäktige.

– Vårt mål är tydliga beslut, som både de som ska utföra dem och Karlstadsborna förstår, säger hon.

Det krävs mycket samarbete efter vägen för att uppnå det. Ofta startar ett ärende i en nämnd innan det kommer till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

– Ibland pratar vi ihop oss med nämndsekreterarna och bollar om beslutsformuleringar så att det blir ett bra flöde hela vägen.

Idéer från politiken och ledningshåll kan komma vid flera tillfällen under arbetet med ett ärende.

– Det kan bli snabba puckar att få med nya idéer i pågående ärenden, och samtidigt ska det bli rätt. Det gäller att få till formalian, vi har ett nära samarbete med juristerna kring det.

Stadssekreterarna deltar också i förmöten med politiker och ledningsgrupp och är bisittare på många andra möten under arbetet med ärendena. De hjälper även handläggare på kommunledningskontoret att bolla kring hur ärenden ska skrivas.

– Min kollega Rakel Salomonsson brukar beskriva det som att vi är ordning och reda-människor, och det stämmer väldigt bra. Vi kan inte sakfrågorna men bidrar med kunskap om formerna, hela vägen från förslag till beslut.

På frågan vad hon tycker bäst om med jobbet svarar hon direkt:

– Alla roliga människor! Jag tycker om att träffa och prata med människor. Sedan vill jag ha en trygg ram för mitt arbete men med en stor variation av frågor. Så det här arbetet passar mig väldigt bra, jag är superglad över det.

Privat är Malin en lokal kändis i handarbetskretsar, med sitt passionerade intresse för stickning. Hon håller stickkurser regelbundet och inspirerar även via sitt Instagramkonto @mammaconda.

–Jag har alltid stickat, det började med Susanne Lanefelts benvärmare på 80-talet, sedan blev det kläder till barnen. På senare år har jag blivit mer nördig. Tidigare var det mest produktion, nu är det skapandet i sig som är roligt. Jag tycker om processen i skapandet – alltifrån konstruktionen och tekniken till färgkombinationerna.

Sidan publicerad: 2023-10-19

Sidan uppdaterad: 2024-06-13

Hittade du det du sökte på sidan?