Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen jobbar med att planera och utveckla Karlstad och ansvarar för detaljplaner, bygglov, stadsmiljöfrågor och trafikplanering. Stadsbyggnadsförvaltningen är också kommunens lantmäterimyndighet och arbetar med kartor, mätning och geografiska informationssystem, GIS. Här kan du läsa mer om hur det är att jobba hos oss, kanske är det något för dig?

Stadsbyggnads-förvaltningens verksamhetsområden

Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med detaljplaner, bygglov, trafikplanering, lantmäteri, kartor, geografisk information, mätning, och färdtjänst.

Exempel på yrken

Stadsplanerare, stadsbyggnadsingenjör, GIS-utvecklare

Anders Gustavsson

Jobbet som GIS-utvecklare

Avdelningen för offentlig utemiljö sköter och utvecklar allt från kommunens gator, vägar och belysning till parker, badplatser och blommor. Här jobbar bland annat parkarbetare, maskinförare och trafikingenjörer.

 

Niklas Svensson

Jobbet som stadsbyggnadsingenjör

Fastighetsavdelningens uppdrag är att vara kommunens långsiktiga fastighetsägare. På den här avdelningen arbetar man med att utveckla, bygga, driva, sköta och underhålla kommunens lokaler och fastigheter. Här jobbar bland annat larmtekniker, projektledare och snickare.

Sidan uppdaterad: 2024-06-13

Hittade du det du sökte på sidan?