Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Jobbet som GIS-utvecklare

Anders Gustavsson

Vad gör man egentligen när man jobbar som GIS-utvecklare och vad innebär det? Vi bad en av våra medarbetare berätta lite om sitt yrke.

Vad heter du?

Anders Gustavsson

Vad jobbar du med?

Jag jobbar som GIS-utvecklare och är gruppledare för Kart- och GIS-gruppen. Jag håller även på med ett samverkansprojekt med sju andra kommuner (16 kommuner efter årsskiftet).

Vad gör du på jobbet?

Jag jobbar bland annat som systemförvaltare för vårt interna kartsystem, vilket innebär att jag har hand om behörigheter för systemet, håller i utbildningar och tar in önskemål om förändringar. Jag träffar också andra verksamheter för att stödja dem i deras arbete och se hur kartverktyg kan nyttjas i deras verksamhet.

Just nu inför slutet på året gör jag mest redovisningar, såsom årsrapport, budget och sammanfattar Kart- och GIS-gruppens år för att se vilka uppdrag vi har haft och vilka verksamheter vi har arbetat ihop med. Jag sammanfattar också aktivitetsplanen inför kommande år.

Vad tycker du är roligast i ditt jobb?

Det roligaste är när vi gör skillnad, när vi kan hjälpa till i andras verksamheter!

Vad är din största utmaning?

Det är att få så många som möjligt att förstå att man kan använda vår information till så många olika saker, och att sprida kunskapen om vad som är möjligt att göra! Kartan är ett jättebra sätt att visa slutsatser av vad som händer, för att synliggöra något tydligare än att till exempel visa statistik i ett diagram.

Vi har bland annat gjort en otrygg-karta på karlstad.se där karlstadsbor kan markera på kartan var och varför de känner sig otrygga. På så vis kan man samla in informationen och knyta problemen till en plats, så att vi ser hur vi bör förändra Karlstad till att bli en mer trygg stad.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida