Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Jobbet som stadsbyggnadsingenjör

Vad gör man egentligen när man jobbar som stadsbyggnadsingenjör och vad innebär det? Här berättar en av våra medarbetare lite om sitt yrke.

Niklas Svensson

Vad heter du?

Niklas Svensson

Vad jobbar du med?

Jag jobbar som stadsbyggnadsingenjör. Det innebär att jag framförallt jobbar med bygglov och tillsynsfrågor, men också med ärenden inom miljöbalken, till exempel strandskyddsdispens. Jag jobbar också med utvecklingsarbete för att förbättra vårt arbetssätt internt. Just nu ser vi över plan- och genomförandeprocessen, och då ingår bygglovsenhetens arbete med att bland annat förbättra handläggningstiden.

Vad gör du på jobbet?

Mitt jobb innebär mycket kontakt med karlstadsborna, och jobb både inne och ute. Vi har besöks- och telefontider, får spontanbesök, har platsbesök på olika byggprojekt och samråd. Vi träffar mycket folk utifrån, och ser projekt i ett tidigt skede.

Vad tycker du är roligast?

Det roligaste är att följa projekt från start till mål, och se processen under tiden. Belöningen är att få se resultatet av vad man gör!

Vad är din största utmaning?

Det sker mycket förändringar inom byggteknik och lagar. När nya direktiv kommer gäller det att hänga med och hålla sig uppdaterad om vad som gäller. Man kan till exempel att man kan behöva ändra sina arbetssätt.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida