Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Johan bytte svetsloppor mot paragrafer

Han utbildade sig till svetsare och arbetade som det i flera år. Sedan ville han göra nåt helt annat. 2019 blev Johan Lindgren anställd som stadsjurist på Karlstads kommun.

Johan Lindgrens resa mot juristjobbet är i mångas ögon lite märklig. Men det är också ett exempel på att det går att göra rejäla lappkast i livet och ändå hitta sitt drömjobb.

Johans resa fram till en anställning på Karlstads kommun började med en gymnasieutbildning på Industriprogrammet i Mjölby, där han är född och uppväxt. Sen väntade livet som svetsare. Åren gick och när han flyttat till Örebro genomgick han, precis som Karl-Bertil Jonsson, en inre kris:

– Resandet i jobbet tog på mig. Jag funderade på vad jag ska göra istället och att ta ett jobb på en fabrik i Örebro var inget alternativ. Tänkte jag kanske skulle bli ingenjör, men jag kan ju inte räkna!

Johans samhällsvetenskapliga intresse ledde till att han började läsa juridik på Örebro universitet 2011. 4,5 år senare var han klar och via jobb som skattekonsult i Göteborg hamnade han till slut i Karlstad 2017. Efter anställningar på Värmlands tingsrätt, Lantmäteriet och LRF Konsult fick han 2019 jobbet som stadsjurist på kommunen.

– Stadsjuristerna på kommunledningskontoret (fem till antalet) finns till för alla förvaltningar och vi biträder dem i allt som har med juridik att göra, vi är ett slags internkonsulter. Vi har ingen egentlig uppdelning men jag hanterar gärna ärenden som rör fastighetsrätt och överförmyndarfrågor.

När går en stadsjurist hem från jobbet och känner att man gjort nåt bra?

– När jag frossat i kanslisvenska hela dagen. Nej, skämt åsido. Har vi fått ett positivt utslag i en domstolsprövning, då är det ju en skön känsla. När man lyckas hitta lösningar och framkomliga vägar för att uppnå det man vill, då är det bra!

Ett nytt uppbrott och ett annat yrke är inte aktuellt för Johan:

– Nu har jag lappkastat klart. Jag får inga mer studiemedel nu heller för den delen. Jag hamnade rätt, utbildningsmässigt och jobbmässigt. Jag är där jag vill vara.

Senast Johan Lindgren använde en svets var 2015 då han sommarjobbade som svetslärare på Kumla-anstalten. Så mycket mer svetsande lär det inte bli framöver heller.

– Som nybliven husägare är det nog mer snickeri än svetsjobb som väntar.

Sidan publicerad: 2023-04-20

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?