Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Trygghetsboende

{"X":0.25,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

På våra trygghetsboenden bor personer som har kroppsliga besvär och sjukdomar och inte längre kan få tillräcklig vård och omsorg hemma. Här jobbar bland annat undersköterska, vårdbiträde, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut.

På ett trygghetsboende finns det personal dygnet runt som hjälper de boende med hemtjänstinsatser utifrån individuella behov.

Hälso- och sjukvård bygger på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. Personer som bor på ett trygghetsboende ska ha möjlighet att vara delaktiga i hur hjälpen utformas.

Personalen ska arbeta personcentrerat, det vill säga utifrån varje persons behov och önskemål, och för att kunden ska vara så självständig som möjligt. Stödinsatser ges både av personal och genom välfärdsteknik och smarta produkter.

Många aktiviteter för de boende bedrivs på eller i anslutning till trygghetsboendet. Aktiviteterna vänder sig också till seniorer som bor i närområdet.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida