Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Hälso- och sjukvård

{"X":0.0225,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Karlstads kommuns hälso- och sjukvård ska ge en god och säker vård på lika villkor. Arbetsmetoderna ska vara hälsofrämjande, förebyggande, rehabiliterande och stärka självständigheten. Patienten ska ses som en del i teamet och ska stödjas i att utföra sin egen vård. Här samarbetar sjuksköterskor, distriktsjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

Är du sjuksköterska?

Att jobba som sjuksköterska hos oss innebär att du har en central ansvars roll i hälso- och sjukvårdsarbetet runt våra kunder.

Som sjuksköterska träffar du Karlstadsbor från sju år och uppåt som bor hemma i eget boende, på särskilt boende eller vistas på daglig verksamhet. Du har en konsultativ roll vilket innebär att du handleder och stöttar undersköterskor, vårdbiträden och stödassistenter.

För oss är det viktigt att du känner dig trygg och att du får utvecklas både i din yrkesroll och som människa. Därför satsar vi på att ge dig en bra introduktion och kontinuerlig kompetensutveckling.

Som patientansvarig sjuksköterska har du huvudansvaret för den övergripande planeringen med tillhörande kontakter kring den enskilde. Du planerar och prioriterar arbetet, leder personal, samverkar med kollegor och andra professioner, gör bedömningar, fattar beslut och upprättar vårdplan. Vidare vidtar du egna åtgärder eller ordinerar/delegerar åtgärderna vidare.

Som sjuksköterska är du en viktig del i teamarbetet.

Är du arbetsterapeut?

Som arbetsterapeut träffar du Karlstadsbor från sju år och uppåt som bor hemma i eget boende, på särskilt boende eller vistas på daglig verksamhet. Du möter patienter som på grund av funktionsnedsättning fått en begränsad aktivitet eller delaktighet.

Arbetet innebär att stödja människan att utveckla fysiska, kognitiva och sociala förmågor och att finna nya lösningar till en fungerande vardag.

Du planerar och prioriterar arbetet, leder personal, samverkar med kollegor och andra professioner, gör bedömningar, fattar beslut och upprättar vårdplan. Vidare vidtar du egna åtgärder eller ordinerar/delegerar åtgärderna vidare.

Som arbetsterapeut ansvarar du för att handleda, ge råd och stöd, informera och instruera i enskilda patientärenden.

Arbetet som arbetsterapeut är självständigt men du är en viktig del i teamarbetet kring patienten.

Är du fysioterapeut?

Som fysioterapeut träffar du Karlstadsbor från sju år och uppåt som bor hemma i eget boende, särskilt boende eller vistas på daglig verksamhet. Du arbetar förebyggande och hälsofrämjande och hjälper människor att hitta sina egna resurser. Personer kan ha funktionsnedsättningar till följd av sjukdomar, skador och/eller hög ålder. Genom individuellt utformade program får de möjlighet att leva ett aktivt och självständigt liv.

Du planerar och prioriterar arbetet, leder personal, samverkar med kollegor och andra professioner, gör bedömningar, fattar beslut och upprättar vårdplan. Vidare vidtar du egna åtgärder eller ordinerar/delegerar åtgärderna vidare.

Som fysioterapeut ansvarar du för att handleda, ge råd och stöd, informera och instruera i enskilda patientärenden.

Arbetet som fysioterapeut är självständigt men du är en viktig del i teamarbetet kring patienten.

{"X":0.1725,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Väx med kompetensutveckling

Tillsammans med närmare 200 medarbetare ansvarar verksamhetschef Peter Nylander för den kommunala hälso- och sjukvården som bedrivs i hemmen. Det kan omfatta allt från vårdboende eller trygghetsboende till den vård som bedrivs i vanliga hem.

Sidan uppdaterad: 2024-06-13

Hittade du det du sökte på sidan?