Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Väx med kompetensutveckling

{"X":0.1725,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Tillsammans med närmare 200 medarbetare ansvarar verksamhetschef Peter Nylander för den kommunala hälso- och sjukvården som bedrivs i hemmen. Det kan omfatta allt från vårdboende eller trygghetsboende till den vård som bedrivs i vanliga hem.

– Vi vill ha en delaktighet i verksamhetens utveckling och växa tillsammans. Vi behöver våra medarbetares kompetens för att växa som organisation och det gör vi inte utan dialog. Målet är att du hos oss ska växa både yrkesmässigt och som människa, säger Peter.

I dag har verksamheten många yngre till medelålders medarbetare, men så har det inte alltid varit. Förr jobbade många på en plats och i en tjänst mer eller mindre hela livet, men nu ser åldersstrukturen helt annorlunda ut. Det är en mycket större rörlighet på arbetsmarknaden vilket är naturligt och en fördel då det kan ge personal med ny kompetens och nya infallsvinklar.

Universitetet är viktigt

Det är viktigt för Karlstads kommun i sin roll som arbetsgivare att ha ett bra samarbete med Karlstads universitet. Idag söker sig många nyutexaminerade sjuksköterskor till Karlstads kommun. De flesta sökande kommer från Karlstad eller Värmland och det är en klar fördel att vara största kommun i länet. När studenterna både bor och pluggar i närområdet vill de inte gärna göra sin praktikplats flera mil bort utan i närheten.

– Praktiken är en viktig rekryteringsbas för oss för med en god introduktion och en bra praktik så vill den studerande kanske fortsätta jobba hos oss i framtiden efter examen, säger Peter.

Därför har Karlstads kommun två personer som jobbar del av tid med att introducera, ta emot och välkomna de studerande. Dessa personer är studenternas huvudmentorer men det finns gott om handledare i verksamheten. Sedan början av 2019 finns även två sjuksköterskor som heltidsmentorer för alla nyanställda sjuksköterskor. De ansvarar för hela introduktionen och det är ett grundfundament att bli mottagen på rätt sätt. Samma mentorskap kommer att byggas upp för arbets- och fysioterapeuter under hösten.

Många utvecklingsmöjligheter

– Vi försöker hitta utvecklingsmöjligheter i organisationen för våra medarbetare så att vi använder deras kompetens på rätt sätt. Det kan vara allt från att skapa delaktighet i olika projekt, läsa en kurs på universitetet, byta verksamhetsområde eller åka på konferens. Många tycker det är intressant att röra på sig internt och då ska den möjligheten finnas, oavsett om man vill arbeta som patientansvarig sjuksköterska eller specialisera sig, berättar Peter.

Han har själv jobbat i organisationen i snart 20 år och en stor del av trivseln ligger i att kunna få vara med och utveckla och påverka. Visst behöver arbetstagaren ta lite ansvar för sin egen utveckling men om hen gör det går det att bygga ett litet smörgåsbord utifrån det unika behovet och sätta en plan. Även om man erbjuds studier vid Karlstads universitet så finns det många andra sätt att tillgodose sig kompetensutveckling som medarbetare hos oss. Karlstads kommun internutbildar mycket och har bland annat ett internt chefsprogram som en viktig del av utvecklingen.

– Till dig som funderar på att söka vill jag skicka med en känsla av möjligheter, att kunna utvecklas och att du kan vara med och planera din egen tid. Vi har mycket frihet under ansvar med hela Karlstad som arbetsplats. Här kan du arbeta både självständigt och i team, alltid med handledning på plats. Välkommen!

{"X":0.0,"Y":0.0,"Width":1.0,"Height":1.0}

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida