Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Vårdboende

{"X":0.11,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

På våra vårdboenden bor personer som har stort behov av vård och stöd, till exempel på grund av demens eller långtidssjukdom. Här jobbar bland annat undersköterska, vårdbiträde, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut.

På ett vårdboende finns det personal dygnet runt. Vissa av våra vårdboenden är anpassade för personer med demenssjukdom.

Hälso- och sjukvård bygger på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. Personer som bor på ett trygghetsboende ska ha möjlighet att vara delaktiga i hur hjälpen utformas.

Personalen ska arbeta på ett sätt som är rehabiliterande och funktionsbevarande. Kontinuitet ska eftersträvas och så långt som möjligt ska det vara samma personal som deltar i service och personlig omvårdnad.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida