Skiss, siluett med Karlstadsmotiv

Knappstad/Dingelsundet – cykelnätet mellan Hammarö och Karlstad knyts ihop

Längs Skoghallsvägen bygger vi en gång- och cykelväg för att binda ihop cykelvägen från Hammarö med cykelvägen vid Björkås.

Om projektet

Idag finns en gång- och cykelväg från Knappstad söderut mot Hammarö, samt en gång- och cykelväg från Björkås och vidare norrut. Genom att anlägga en gång- och cykelväg på cirka 600 meter binds cykelnätet mellan Hammarö och Karlstad ihop och man slipper ta omvägen genom bostadsområdet.

Projektet har länge varit efterfrågat och när inflyttningen ökar till området ökar också behovet av en säker och effektiv gång- och cykelväg.

Se om arbetet påverkar framkomligheten i störningskartan på karlstad.se

Tidplan

  • Preliminär byggstart, april-maj 2024
  • Klart, hösten 2024

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Ny gång- och cykelväg

Vem bygger:

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson:

Stefan Prochazka, teknik- och fastighetsförvaltningen

Fler planer och projekt i området

Kartbild över planområdet Dingelsundet östra

Dingelsundet östra – 40 nya bostäder

Dingelsundet utvecklas från ett sommarstugeområde till en villaidyll i naturmiljö. En del av östra sidan av udden utvecklas med 40 nya villor. Nu bygger Karlstads kommun vägar och lägger ner vatten- och avloppsledningar.

Illustration över Karlstad med bilder av bland annat människor, stenbron och domkyrkan.

Dingelsundet – ökad framkomlighet på Dingelsundsvägen

Kommunen planerar att bredda en del av Dingelsundsvägen för att göra vägen mer framkomlig och trafiksäker.

Visar på område för Knappstad 2:47

Knappstad - nya bostäder

Nya bostäder på fastigheten Knappstad 2:47 som ligger i den sydvästra delen av Karlstad, öster om Skoghallsvägen.

Vatten och klippor i solsken

Dingelsundet utveckling – översiktssida

Fyra olika detaljplaner i området kan resultera i flera nya bostäder. Syftet är i huvudsak att bevara och utveckla den bebyggelse som finns idag och möjliggöra för nya bostäder i området. Samtidigt förbättras framkomligheten och trafiksäkerheten när vägar och cykelvägar byggs om.

Taggar för sidan

Karlstad växer

Sidan uppdaterad: 2024-03-21

30 Maj 2024