Elever från teknikprogrammet har lektion

Teknikprogrammet

Teknikprogrammet är utbildningen för dig som är en kreativ problemlösare och tycker att teknikutveckling och tekniska processer är extra spännande.

Programmet passar dig som

  • är en kreativ person som gillar att hitta lösningar på tekniska problem
  • är intresserad av hur dagens teknik fungerar, men också hur utvecklingen av framtidens teknik kan se ut
  • tycker att det verkar spännande att analysera behov, utveckla idéer, designa, konstruera, producera, sälja eller återvinna
  • vill lära dig mer om förhållandet mellan människa, teknik, samhälle och miljö
  • skulle vilja jobba som till exempel civilingenjör, arkitekt, produktionstekniker eller webbutvecklare.
Elever från teknikprogrammet bygger prototyper

Design och produktutveckling

Den här inriktningen ger dig fördjupade kunskaper om design och produktutveckling med fokus på datorstyrd design och konstruktion.

Här får du lära dig om hela designprocessen – från idé till färdig produkt. Du får också utveckla din kreativa förmåga och din känsla för färg och form.

Under din utbildning får du lära dig att hantera både manuella och digitala arbetssätt. Här får du både skissa för hand och jobba med datorstyrd design.

Elev visar en modell på en dator

Informations- och medieteknik

Det här är inriktningen om teknik för information, kommunikation och olika typer av medier.

Här får du både teoretiska och praktiska kunskaper i programmering. Du får också lära dig hur datorer är uppbyggda och de kommunicerar med varandra över nätverk.

Under utbildningen får du lära dig att bygga moderna webbsidor, utforma responsiv design för olika plattformar och skapa virtuella världar med 3D-modellering.

Elev laborerar

Produktionsteknik

Inriktningen produktionsteknik ger dig färdigheter i produktion och företagande.

Under utbildningen får du lära känna den tekniska processen – från marknadens behov, till konstruktion, produktion och återvinning.

Här lär du dig att programmera robotar, använda VR-utrustning, tillverka kretskort, bygga datorer, simulera elektroniklösningar och använda modern datorstyrd utrustning.

Elever bygger en prototyp av ett hus

Samhällsbyggande och miljö

På den här inriktningen får du kunskaper om samhällsbyggande, miljö och arkitektur.

Utbildningen lär dig om byggande och miljöfrågor ur flera olika perspektiv: tekniskt, ekonomiskt, ekologiskt, estetiskt och socialt.

Under din utbildning får du träna på att skapa ritningar och utveckla produkter i riktiga projekt – från idé till färdig modell.

Elever från teknikprogrammet pluggar tillsammans

Teknikvetenskap

Inriktningen teknikvetenskap fördjupar dina kunskaper inom teknik, matematik och fysik.

Här får du lära dig om teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering.

Under utbildningen får du genomföra praktiska experiment och lär dig på så sätt att arbeta ingenjörsmässigt med matematik och fysik som viktiga verktyg.

Bli gymnasieingenjör!

Efter dina tre år på teknikprogrammet kan du läsa ett fjärde år på Karlstads teknikcenter och då ta ut en gymnasieingenjörsexamen. Utbildningen blandar undervisning i skolan med arbetsplatsförlagt lärande (APL) och ger goda möjligheter till jobb direkt efter gymnasietiden.

Vad tycker eleverna?

Hur är det egentligen att plugga på teknikprogrammet? Hur kan dagarna se ut på Sundsta-Älvkullegymnasiet? Här får du höra eleverna själva berätta.

Ett certifierat program

Teknikprogrammet på Sundsta-Älvkullegymnasiet är ett certifierat Teknikcollege, vilket innebär att utbildningen svarar mot branschens kompetensbehov. Teknikprogrammet ger därför dig som elev rätt kunskaper och förutsättningar för att fortsätta utvecklas, både inom arbetslivet och genom vidare utbildning.

Logotyp Teknikcollege
Sundsta-Älvkullegymnasiets entré

Välkommen till oss!

Teknikprogrammet läser du på Sundsta-Älvkullegymnasiet.

Efter gymnasiet

Teknikprogrammet är en bred utbildning som ger dig många valmöjligheter till vidare studier efter gymnasiet.

Programmet är högskoleförberedande och lägger grunden för vidare studier mot yrken som till exempel civilingenjör, arkitekt, produktionstekniker, läkare eller webbutvecklare.

Programinnehåll

Ämne

Poäng

Engelska 5
100
Engelska 6
100
Historia 1a1
50
Idrott och hälsa 1
100
Matematik 1c
100
Matematik 2c
100
Matematik 3c
100
Religionskunskap 1
50
Samhällskunskap 1b
100
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1
100
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
100
Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3
100

Totalt

1100

Ämne

Poäng

Fysik 1
150
Kemi 1100
Teknik 1150

Totalt

400

ÄmnePoäng
Inriktningsgemensamma ämnen400
Bild och form 1a150
Bild och form 1a250
Cad 150
Cad 250
Design 1100
Konstruktion 1100
Programfördjupning300
Digitalt skapande 1 eller Matematik 4100
Engelska 7 eller Entreprenörskap eller Medieproduktion 1 eller Retorik100
Fysik 2 eller Miljö- och energikunskap100

Totalt

700

ÄmnePoäng
Inriktningsgemensamma ämnen400
Dator och nätverksteknik100
Programmering 1100
Teknik - specialisering100
Webbutveckling 1100
Programfördjupning300
Digitalt skapande 1 eller Matematik 4100
Engelska 7 eller Entreprenörskap eller Medieproduktion 1 eller Retorik100
Fysik 2 eller Miljö- och energikunskap100

Totalt

700

ÄmnePoäng
Inriktningsgemensamma ämnen400
Mekatronik 1100
Mekatronik 2100
Produktionskunskap 1100
Produktionsutrustning 1100
Programfördjupning300
Digitalt skapande 1 eller Matematik 4100
Engelska 7 eller Entreprenörskap eller Medieproduktion 1 eller Retorik100
Fysik 2 eller Miljö- och energikunskap100

Totalt

700

ÄmnePoäng
Inriktningsgemensamma ämnen400
Arkitektur – hus100
Byggnadsverk100
Hållbart samhällsbyggande100
Teknik - specialisering100
Programfördjupning300
Digitalt skapande 1 eller Matematik 4100
Engelska 7 eller Entreprenörskap eller Medieproduktion 1 eller Retorik100
Fysik 2 eller Miljö- och energikunskap100

Totalt

700

ÄmnePoäng
Inriktningsgemensamma ämnen600
Fysik 2100
Fysik 3100
Matematik 4100
Matematik 5100
Programmering 1100
Teknik 2100
Programfördjupning100
Engelska 7 eller Entreprenörskap eller Medieproduktion 1 eller Retorik100

Totalt

700

Ämne

Poäng

Gymnasiearbete100

Totalt

100

Ämne

Poäng

Individuellt val200

Totalt

200

Mer information

Taggar för sidan

Gymnasieskola

Sidan uppdaterad: 2024-06-14

18 Juni 2024