Parkera

Det finns närmare 4 000 parkeringsplatser i olika allmänna parkeringsområden och parkeringsgarage i centrala Karlstad. Karlstads Parkering har hand om de avgiftsbelagda kommunala parkeringarna.

Hitta parkering där du behöver

I vår parkeringskarta hittar du alla parkeringsområden, parkeringshus och zonindelade gatuparkeringar. Kartan finns på vår webbplats och i appen Mitt Karlstad.

Klickar du på symbolerna i kartan kan du se mer information och prisuppgifter. Du kan också se vart det finns särskilda platser för rörelsehindrade, elbilsladdning, husbilsparkering med mera. Vi har även markerat ut de parkeringshus och parkeringsområden i centrala Karlstad som drivs av privata aktörer. Du hittar mer information om dem på deras webbplatser.

Ledig parkering i centrum just nu

För att underlätta att hitta parkering i centrala Karlstad har vi ett parkeringsledningssystem. I parkeringsledningssystemet är tolv anläggningar i centrum anslutna. I centrala Karlstad sitter det uppe digitala skyltar som visar var det finns lediga platser. Du hitta även lediga platser i vår webbkarta. Webbkartan finns även i appen Mitt Karlstad.

Parkeringsavgift

Parkering kostar olika beroende på var du parkerar.

Besöksparkering

I Karlstads centrum finns det gott om parkeringsplatser och besöksparkering är prioriterat. På besöksparkeringar är tider och parkeringsavgifter satta med målet att platserna ska ha en hög omsättning. Ska du arbeta i centrum eller planerar ett långt besök kan du parkera strax utanför centrum eller använda någon av våra infartsparkeringar.

Korttidsparkering

Det finns över 40 korttidsparkeringar i centrala Karlstad där du kan parkera 15 minuter. Det passar för dig som behöver göra ett snabbt ärende, hämta eller lämna av någon. De är avgiftsfria. De är skyltade med P -15 min.

Långtidsparkering

På alla våra parkeringsområden kan du parkera max 7 dygn.

Infartsparkering

Infartsparkeringar är våra större parkeringsplatser som passar för dig som parkerar ofta och flera timmar i sträck. Det är Sundstabadets, Solstadens och Konstapelns parkering. Parkeringarna ligger lite utanför centrum och har därför billigare parkeringsavgift.

Det kan vara en parkering som passar för dig som kan kombinera din bilresa med en promenad, cykel eller buss för att ta dig till ditt slutmål. I anslutning till parkeringarna finns det cykelställ där du kan låsa fast din cykel.

Ladda elbilen

Karlstads Parkering har ett antal laddstolpar för elbil.

Parkeringstillstånd

Det finns flera typer av parkeringstillstånd, tillstånd för rörelsehindrade, tillstånd för nyttoparkering, tillstånd för varutransport och tillfälligt parkeringstillstånd. Du ansöker om tillståndet hos Karlstads kommun.

Schema för städdagar och parkeringsförbud

Kommunen har städdagar på ett antal gator där det är svårt att ta sig fram med sopmaskiner. Städdagarna är på jämna veckor och innebär att det råder parkeringsförbud på gatan under ett antal timmar.

Husbilsparkering och ställplats

I Karlstads kommun finns det ställplatser för husbilar och parkeringsplatser för husbilar.

Parkering turistbussar

Det finns upp till ett 30-tal parkeringsplatser för turistbussar på kommunal mark varav cirka 15 i centrala Karlstad.

Parkering för motorcykel, husvagn, släp och lastbil

Här kan du läsa mer om parkering för husvagn, släp, motorcykel, moped klass 1 och lastbil.

För husvagnar, bil- eller båtsläp finns det inte några reserverade platser utan du får använda dig av vanliga parkeringsplatser. Parkering ska ske i vägens, vägmärkets eller vägmarkeringarnas längdriktning. Finns det markerade rutor ska fordonet placeras i dessa. Är ditt fordon längre än den markerade rutan får fordonet ta nästa ruta i anspråk, men inte parkera tvärs över flera rutor. Överhäng, exempelvis av en husbil, får vara över terräng men det är inte okej att stödben sätts ner.

Du betalar parkeringsavgift per fordon. Är ett släpfordon påkopplat på dragfordonet räknas det som ett fordon. Parkeras släpfordon för sig själv är det ett eget fordon.


Motorcykel och moped klass 1 är fordon som ska parkeras på samma sätt som en bil. De ska alltså parkeras i en parkeringsruta. Om det är avgift på på parkeringen ska du betala avgift. Det är inte tillåtet att parkera sin motorcykel eller moped klass 1 på gångbana eller trottoar. Du betalar parkeringsavgift per fordon. Två små fordon, exempelvis motorcykel, som står i samma ruta ska betala parkeringsavgift per fordon.

Lastbilar och andra fordon med en totalvikt över 3,5 ton får parkera högst 2 timmar på gator inom tätbebyggt område. Undantaget gäller buss i beställningstrafik som får parkera på gatan under natten, mellan klockan 18.00 och klockan 09.00. Detta regleras i kommunens allmänna lokala trafikregler.

Taggar för sidan

Karlstads parkerings AB

Sidan uppdaterad: 2024-06-11

19 Juni 2024