Hej student!

Här hittar du som studerande på yrkeshögskolan allt du behöver veta för att få en bra studietid hos oss.

Sök schema

För att se ditt schema går du in på Skola24 och anger klassens namn.

Lärplattform

Vi använder Itslearning som lärplattform. Som studerande anger du ditt användarnamn@edu.karlstad.se och ditt lösenord. Du kan även välja att logga in med e-legitimation.

Läsårstider

Här hittar du läsårstider för program med start år 2021, 2022 och 2023.

Sjukanmälan och frånvaro

Vid sjukdom eller annan frånvaro är det viktigt att du som student meddelar din lärare. Om du inte lämnar besked om frånvaro och är borta under en längre period kan det påverka din plats på utbildningen.

Studiestöd

Vi vill att du ska trivas och få en så bra studietid som möjligt hos oss. Här hittar du information om studiemedel och vilket stöd du som studerande inom yrkeshögskolan kan få i dina studier.

Parkering

För studerande som ska till vår huvudbyggnad på Axel Johnsons väg 6 finns parkering utanför Valmets industriområde längs med vattnet. Studerande får parkera på de två raderna närmast vattnet. Övriga platser tillhör Valmet och kräver parkeringstillstånd.Parkeringen utanför skolan är avsedd för personal och gästföreläsare och kräver parkeringstillstånd.

Lunch

För medhavd mat finns det kylskåp och mikrovågsugnar i samtliga lokaler. Annars köper du själv lunch på valfritt matställe.

Kurslitteratur

Som studerande på yrkeshögskolan ansvarar du själv för dina studier och för att köpa kurslitteratur.

Försäkring

Som studerande är du försäkrad genom Myndigheten för yrkeshögskolan. Försäkringen gäller vid ordinarie verksamhet i skolan, under LIA (Lärande i arbete) samt resa till och från skolan.

Om något har hänt kontaktar du din lärare.

Lokaler

Beroende på vilken utbildning du läser hos oss kan du behöva förflytta dig från en lokal till en annan, men många av våra utbildningar har en hemvist. Yrkeshögskolan är fördelad på fem fysiska lokaler.

  • Karlstads teknikcenter, Axel Johnsons väg 6, Karlstad
  • Processtekniskt center, Axel Johnsons väg 4, Karlstad (Processoperatör och laborant)
  • Städet, Gjuterigatan 38, Karlstad (Industrirörtekniker)
  • Nobelgymnasiet, Nokiagatan 20, Karlstad (Diagnostekniker inom motorbranschen)
  • Älvkullegymnasiet, Sundstavägen 27, Karlstad (Vårdadministratör)

Beställa studieintyg

Som studerande kan du ibland behöva visa upp ett studieintyg som visar din aktuella studieperiod som du är antagen till. Det beställer du genom att mejla till yrkeshogskolan@karlstad.se.

Studieuppehåll eller avbrott

Om du av någon anledning vill avbryta dina studier eller vill ansöka om ett studieuppehåll av särskild anledning ber vi dig kontakta din utbildningsledare. Om du har varit frånvarande mer än tre veckor utan att ha kontaktat skolan om orsaken kommer du att skrivas ut från utbildningen. Vid studieuppehåll eller avbrott behöver du även meddela CSN.

Fusk

Användning av otillåtna hjälpmedel i samband med ett prov betraktas som fusk. Det är heller inte tillåtet att kopiera text från litteratur, från Internet eller från någon annan studerande. Skolan använder plagiatkontroll.

Vid fusk ogiltigförklaras provet/uppgiften och betyget sätts till IG. Ärenden kring fusk bör komma upp på dagordningen i ledningsgruppen.

Likabehandlingsplan

I enlighet med Skollagens 6 kap. 8 § utformar varje skola en likabehandlingsplan. Tanken med en likabehandlingsplan är att stå upp för och garantera demokratiska principer om människors lika värde och de studerandes rätt till integritet, respekt och tolerans. När dessa rättigheter kränks handlar det om lagöverträdelser såsom diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Likabehandlingsplanen tar upp hur personal och studenter i skolan ska agera mot varandra och var gränserna för agerandet går. Gränserna hittar vi både i lagtexter och styrdokument och det handlar om att både följa lagen och att stå upp för skolans värdegrund.

Likabehandlingsplan och blankett för anmälan om kränkande behandling finns att tillgå på Itslearning.


Taggar för sidan

Yrkeshögskola
Karlstads teknikcenter

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

19 Juni 2024