Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Studiestöd

Vi vill att du ska trivas och få en så bra studietid som möjligt hos oss. Här hittar du information om studiemedel och vilket stöd du som studerande inom yrkeshögskolan kan få i dina studier.

Studiemedel

Som studerande inom yrkeshögskolan är du berättigad att söka studiemedel från CSN. Studiemedel består av två delar - ett bidrag som du får, och ett lån som du måste betala tillbaka.

Studie- och yrkesvägledning

Som student på någon av våra yrkeshögskoleutbildningar kan du vända dig till studie- och yrkesvägledare i kommunen. De kan bland annat hjälpa dig med frågor om jobb och vidareutbildning.

Särskilt pedagogiskt stöd

Särskilt pedagogiskt stöd innebär olika insatser eller åtgärder som krävs för att en studerande ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Du som har behov av pedagogiskt stöd på din utbildning har rätt att få det. Ta kontakt med din utbildningsledare för att diskutera vilka insatser som behövs.

Ledighet, kortare sjukfrånvaro eller om det var länge sedan du studerade är däremot inte skäl för att få särskilt pedagogiskt stöd.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida