Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Ansök till yrkeshögskolan

Innan du skickar in din ansökan är det viktigt att du har kontrollerat att du är behörig till utbildningen.

Produktionstekniker inrikting elektronik har öppet för sen ansökan

Missade du att ansöka?

De flesta av våra utbildningar har stängt för ansökan men du kan gör en intresseanmälan så hör vi av oss om vi öppnar för sen ansökan.

Vill du veta när vi öppnar för ansökan Trafiklärare och Diagnostekniker?

I augusti öppnar vi ansökan till Trafiklärare och Diagnostekniker inom motorbranschen. Gör en intresseanmälan så hör vi av oss när det är dags att söka.

Vårterminen 2024

Ansökan öppnar den 21 augusti 2023 och stänger den 29 oktober 2023.
Terminen startar den 15 januari 2024.

Höstterminen 2024

Ansökan öppnar den 26 februari 2024.

Ansökan till våra vårdinriktade utbildningar stänger den 1 maj 2024. Ansökan för resterande utbildningar stänger den 19 maj 2024.

Terminen startar den 26 augusti 2024.

Kontrollera vilken behörighet som krävs

För att söka till våra utbildningar är det viktigt att du först kontrollerar om du är behörig till en utbildning och därefter bifogar de betyg och intyg som krävs för din ansökan. Information om behörighet hittar du på respektive programsida.

För att kunna söka en utbildning behöver du ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Många utbildningar kräver även särskilda förkunskapskrav. Därför är det viktigt att du kontrollerar kraven på den utbildning du vill söka innan du skickar in din ansökan.

Grundläggande behörighet till yrkeshögskolan

Reglerna är generösa och sökande med olika bakgrund och erfarenhet har möjlighet att uppfylla kraven. Du är behörig att antas till en utbildning om du uppfyller något av följande:

  1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
  2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i
    punkt 1.
  3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
  4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskapskrav

Många av våra utbildningar kräver att du ska vara godkänd inom vissa ämnen. Kontrollera vilka särskilda förkunskapskrav som krävs för den utbildning du vill söka. Om du inte redan kontrollerat det hittar du informationen på sidan för respektive utbildning.

Reell kompetens

Saknar du den formella behörigheten har du möjlighet att söka via reell kompetens.

1. Bocka i rutan ”Åberopa reell kompetens” under Behörighet i din ansökan.

2. Ladda upp intyg eller betyg som styrker dina kunskaper.

Du behöver då bifoga intyg och/eller betyg som bevis att du har kompetens och tidigare erfarenheter som gör att du har förutsättningar att klara utbildningen.

Skanna eller fota dina betyg och intyg

I din ansökan behöver du bifoga dina betyg och intyg. Detta gör du genom att skanna in eller fota originalversionen av dina betyg och intyg där namn och personnummer framgår tydligt.

Vi har tyvärr inte tillgång till någon betygsdatabas som till exempel antagning.se.

Tänk på att bifoga de betyg och övriga handlingar som efterfrågas för utbildningen. De ska laddas upp tillsammans med din ansökan. Namn och personnummer måste framgå tydligt.

Dokumenten ska vara inskannade original i PDF-format och inte skärmdumpar. Namnge filerna så det tydligt framgår vilken typ av dokument det är, till exempel ”Gymnasieexamen” eller ”Tjänstgöringsintyg”. Vi godkänner endast dokument via ansökningsformuläret och därmed inte dokument som skickas via e-post eller post.

Samlat betygsdokument

Ett samlat betygsdokument kan användas som komplement till övriga betyg och intyg, men ger inte grundläggande behörighet. Tänk på att skicka med intyg eller andra dokument som visar att du ändå har de kunskaper som krävs.

Utländska betyg

Utländska gymnasiebetyg, som ger behörighet till högre studier i det land det är utfärdat i, ger grundläggande behörighet förutsatt att du kompletterat med betyg i svenska 1/svenska som andra språk 1 och engelska 5.

Du behöver översätta dina betyg hos Universitets- och högskolerådet eller annan auktoriserad översättare (Kammarkollegiet) innan du lämnar in din ansökan. Tänk på att göra detta i god tid då det oftast är lång väntetid.

Reell kompetens

För att kunna söka en utbildning med reell kompetens behöver du kunna styrka din kompetens eller tidigare erfarenheter. Det kan till exempel vara arbetslivserfarenhet som styrks av tjänstgöringsintyg eller anställningsintyg samt studier som styrks av diplom eller betyg. Det är det även bra om du bifogar personligt brev och CV.

Vi behöver så mycket information som möjligt för att vi ska kunna bedöma om du har kunskaper som motsvarar behörighetskraven. Det innebär att du alltid ska skicka med anställningsintyg om du hänvisar till en tidigare anställning i ditt CV.

1. Bocka i rutan ”Åberopa reell kompetens” under Behörighet i din ansökan.

2. Ladda upp intyg eller betyg som styrker dina kunskaper.

Om du fortfarande läser på gymnasiet, Komvux eller vid en folkhögskola för att få behörighet till våra utbildningar kan du komplettera dina betyg i ansökan.

Det är viktigt att du fyller i att du avser att komplettera och motiverar varför du kommer att komplettera din ansökan. Det är även bra om du kan lämna in ett intyg från din skola med utdrag över dina pågående kurser.

Höstterminen 2023

Sista dag för komplettering är den 18 juni 2023.

Höstterminen 2024

Sista dag för komplettering är den 16 juni 2024.

Efter inskickad ansökan

Efter att ansökan har stängt görs ett urval och ibland ett antagningsprov som en del av urvalsprocessen. Därefter får du ett antagningsbesked. Om det finns platser kvar när ordinarie ansökningstid har gått ut har vi möjlighet att öppna upp för sen anmälan. Sökande antas då i mån av plats. Detta gäller även om någon tackat nej till sin plats.

Antalet platser och urvalsmetoder varierar mellan våra olika program. Om det är fler behöriga sökande än antalet platser görs ett urval för att rangordna de sökande.

Hur urvalet går till och vilka urvalskriterier som gäller kan skilja sig åt mellan olika program. För vissa program baseras urvalet på betyg och för andra är det resultatet av antagningsprovet som utgör urvalsordningen. De sökande rangordnas efter totalpoängen och de som inte blir antagna till programmet direkt placerade på reservplats enligt turordning.

Du hittar information om antal platser på sidan för respektive program.

Antagningsbesked lämnas cirka två månader innan utbildningen startar. Du behöver då tacka ja eller nej till platsen inom tio dagar. Om du inte lämnar svar i tid kommer du per automatik att förlora din plats.

Till några av våra utbildningar behöver du göra ett antagningsprov om det är fler behöriga sökande än platser till utbildningen. Detta framgår tydligt på sidan om utbildningen. Urvalet görs utifrån resultatet på antagningsprovet.

Om du inte gör provet kommer du inte att få några poäng och du läggs därmed sist i turordningen. Du kan bara genomföra ett antagningsprov per ansökningsomgång.

Sidan uppdaterad: 2024-05-27

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida